Mesterszakok

Mesterszakok

Köszöntünk az ország vezető mesterképzési központjában! Az ELTE Gazdaságtudományi Kar évek óta az első helyes jelentkezők és a felvettek száma alapján is az ország elsőszámú mesterképzési helye– minden képzési területet tekintve, így természetesen a gazdaságtudományi területen is. A GTK mind a hat mesterképzése külön-külön is piacvezető.

MIÉRT EZEK A MESTERSZAKOK?

Bár 16 féle gazdasági mesterszakot hirdettek meg Magyarországon, tíz jelentkezőből több mint heten az ELTE GTK-n is induló 6 szakra jelentkeztek – mind a 6 szak esetén az ELTE-re a legtöbben. 

MITŐL PIACVEZETŐK AZ ELTE GTK MESTERSZAKJAI?

VALAMI ÚJ

Az ELTE Gazdaságtudományi Kar oktatói közössége több neves egyetemen tanított már. Megvizsgálták a világ vezető business schooljainak legjobb gyakorlatait is, és kiválasztották az azokból átvehető, legjobb megoldásokat. Végül egy új, Magyarországon egyedülálló mesterképzési koncepciót dolgoztak ki.

A mesterszakjaink hallgatósága igen sokszínű, sokféle egyetemről, sokféle alapszakról érkeznek hozzánk. Változatos a szakkínálat, több szakon specializációs modulok is vannak. Itt különleges az oktatási időbeosztás, modern oktatásszervezési megoldásokat alkalmazunk, az alapképzéshez képest változnak a képzési hangsúlyok. Próbáld ki a magyar felsőoktatásban egyedi módon szervezett mesterképzésünket, dolgozz nagy tudású oktatóinkkal, találkozz új hallgatótársakkal, vegyél részt egy új közösség teremtésében! Azokat várjuk, akik az alapszak után valami mást, valami újat szeretnének!

MUNKA MELLETTI TANULÁS TÁMOGATÁSA – MI IGAZODUNK HOZZÁD!

A mesterképzésben részt vevő hallgatók döntő része már dolgozik tanulmányai alatt, ami előnyös is lehet, mert a tanultakat a hallgató könnyebben illeszti az üzleti élet valós helyzeteihez. Az időbeosztás azonban sarkalatos kérdés. Az ELTE mesterszakjai kifejezetten a munka mellett tanulni akarók szempontjaihoz igazodnak. Az MBA kivételével, amelyet csak részidős formában indítunk, az összes mesterszakunk fut nappali és részidős változatban is. A nappali és a részidős képzések tantervei, tantárgyai azonosak, így a kétféle képzési forma között bármikor szabadon válthatsz. Ez például az élethelyzeted megváltozása miatt lehet fontos. Bár mindkét változat időbeosztása segít a tanulásod és a munkád összeegyeztetni, a nappalis és a részidős oktatási rendszereink oktatásszervezési struktúrája eltérő. 

Nappali képzési forma

A nappali képzés előadásait az összes tantárgyból pénteken hallgathatod, de elérhetők szombati napokon, illetve videófelvételről is. A kiscsoportos szemináriumokat speciális idősávokban tartjuk: kedden és csütörtökön reggel 8 és 10 óra, illetve 16 és 18 óra között. Két napon tartunk szemináriumokat (kedden és csütörtökön), de reggel és délután megismételjük őket, és – időbeosztásodtól függően – szabadon választhatsz közöttük. A szemináriumok nem újabb tananyag leadására szolgálnak, hanem az előadásokon tanultak elmélyítésére, kiegészítésére, begyakorlására. 

Nincs felesleges időtöltés, az előadások tömörek, lényegre törőek, a szemináriumok pedig a tanultak alkalmazását, a tananyag elsajátítását és a számonkérésekre való közös felkészülést szolgálják. Célunk az, hogy tanulmányaidat a számodra leghatékonyabb formában végezhesd. A zárthelyi dolgozatok külön idősávokban vannak, itt is több időpont közül választhatsz.

Fontos kiemelni, hogy nemcsak a szorgalmi időszakok heti elfoglaltsága, beosztása optimalizált, hanem a vizsgaidőszakokra eső terhelés is. Az évközi zárthelyikkel, az órai és csoportmunkákkal segítünk abban, hogy minél több tantárgyat zárhass le sikeresen a szorgalmi időszak végéig. Ugyanakkor minden tárgyból vizsgázhatsz is, azaz eldöntheted, hogy melyik tárgyat teljesíted már a szorgalmi időszakban, és melyikből hagyod a felkészülést a vizsgaidőszakra.

Levelező (részidős) képzési forma

A levelező (részidős) képzési forma csupán heti egynapos, szombati óralátogatást jelent. Itt nemcsak az előadások, hanem a vizsgák is szombatra esnek. Ugyanakkor a szombati órákat, vagy akár csak egy részüket, hallgathatod pénteken is, sőt, akár hétről hétre is váltogathatsz e két nap között. Az előadásokat videófelvételről is megnézheted utólag, akárhányszor. A részidős változat tehát minimalizálja az egyetemi kontaktórákat, így itt jelentősebb a szerepe az egyéni felkészülésnek, amelyhez minden tantárgy esetén elérhetővé tesszük számodra az írásos tananyagot és az egyéb, vizsgákra felkészítő segédanyagokat is. 

Mindkét időbeosztási forma esetén jegyzeteket, az előadásokról videóanyagot kínálunk, valamint precíz, órára lebontott féléves oktatási menetrend szerint biztosítjuk a haladásodat. Ráadásul az ELTE Trefort-kerti kampusza Budapest egyik, közösségi közlekedéssel legjobban elérhető csomópontjában van, ami – amellett hogy hangulatos egyetemi helyszín – szintén komoly időmegtakarítást jelenthet a számodra.

GYAKORLATI IRÁNYULTSÁG

Egy mesterképzés persze elméleti tananyagot is kell hogy tartalmazzon, hiszen az üzleti élet különböző helyzeteire akár évtizedekre előre kell felkészülnöd. Viszont nagyon is igaznak tartjuk a mondást: „nincs gyakorlatiasabb egy-két jó elméletnél”. Azaz a hasznavehetetlen, öncélú, érthetetlen elméleti részekkel nálunk nem találkozol, azokat viszont megtanulod, amelyek a szakmádhoz adják meg a biztos háttered.

Ezt többféleképpen valósítjuk meg. Az ELTE GTK mesterszakjain az előadások már eleve az elmélet és a gyakorlat ideális kombinációi, amit a nappali képzésen további közös foglalkozásokkal, míg a levelező változatnál konzultációkkal és egyéni felkészüléses részekkel egészítünk ki.

Sok más helyen a mesterképzéseken nincs projektfeladat-rendszer. Nálunk azonban minden mesterszak második tanévének mindkét félévében van egy-egy 15 kredites projektfeladat, illetve szakdolgozat-készítő tantárgy. Ezek célja, hogy a tanulmányok lezárása felé már kifejezetten gyakorlatias, sok esetben csoportos feladatokon keresztül tanuld meg önállóan alkalmazni a tanultakat. És még valami: minden szakunkon megjelenik egy, az adott terület aktuális kérdéseivel foglalkozó tantárgy, amelyre a terület legjobb gyakorlati szakembereit, vezetőit, menedzsereit hívjuk meg, hogy beszámoljanak a tapasztalataikról és az általuk alkalmazott legjobb megoldásokról.

TANULJ ÉRTELMES, HASZNOS DOLGOKAT!

Sokaknak nincsenek jó alapszakos tapasztalatai ezen a téren. Mi viszont úgy érezzük, hogy rendkívül jó oktatói gárdánk, tudatosan racionalizált oktatásszervezési rendszerünk, valamint tantárgyaink korszerű tananyagai garanciát jelentenek arra, hogy nálunk nemcsak hasznos ismereteket sajátíthatsz el, de élvezetet is lelsz a tanulásban. Kerüljük a felesleges elméleti részeket, a matematikát értelmetlenül túlhangsúlyozó, elbonyolított tananyagokat.

ZÖKKENJ KI A HÉTKÖZNAPOKBÓL, ÉPÍTS ÚJ KAPCSOLATOKAT!

Hisszük, hogy az egyetemi képzés lehet élvezetes. A munka melletti tanulás persze többletteher, de egyúttal kikapcsolódást, feltöltődést is jelenthet, ha hetente legalább egy napot mással és másokkal töltesz. Igyekszünk mindehhez kényelmes, kellemes környezetet is biztosítani. Új kapcsolatokat, barátságokat építhetsz. Az általunk szervezett nemzetközi nyári egyetemen pedig külföldi diákokkal és oktatókkal is találkozhatsz.


Lapozz bele magazinunkba!
Csatlakozz hozzánk Facebookon is!
Kövess minket Instagramon!

E tájékoztató csak a fontosabbnak tartott feltételekre terjed ki, végleges és részletes tájékoztatást az Oktatási Hivatal felvi.hu webes felületén, valamint a gtk.elte.hu honlapon keresztül adunk. Az ELTE a változtatás jogát fenntartja.