Mesterképzés

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Az ELTE nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakot akkor javasoljuk, ha szívesen dolgoznál nemzetközi környezetben, és érdekelnek a korszerű gazdasági, pénzügyi és menedzsment ismeretek. Célunk, hogy olyan szakemberré válj, aki érti a nemzetközi üzleti és gazdasági folyamatokat, valamint tisztában van a vállalatok és nemzetgazdaságok globális színtéren történő érvényesülésének sikerkritériumaival.

Az ELTE GTK marketing mesterszakja 2023-ban is piacvezető volt. E nemzetközi üzleti fókuszú mesterszakunkon szintén munka melletti tanulással, gyakorlatorientált szemlélettel tanulhatsz.

A nemzetközi piaci és üzleti folyamatokat, a nemzetközi szervezeteket és regionális integrációkat, a világgazdaság meghatározó trendjeit, valamint a globalizáció gazdaságpolitikai és kulturális hatásait tanulmányozva megismerheted a vállalatok működésének legfontosabb pénzügyi, menedzsment, üzleti kommunikációs és jogi vetületeit nemzetközi aspektusból. Tisztában leszel továbbá a nemzetgazdaságok világgazdasági beágyazódásának sajátosságaival a 21. században.

A képzés záró részében következő projektfeladatok során oktatói támogatással fogsz nemzetközi gazdálkodási kérdéseket elemezni.

Az ELTE GTK gazdasági mesterszakjainak oktatási koncepciójáról itt olvashatsz.

Állami ösztöndíj:

  • A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon állami ösztöndíjas helyre jelentkezők a felvételi eredményükkel versengenek a szakon rendelkezésre álló ösztöndíjas helyekért. Bár a rendelkezésre álló állami férőhelyek száma évről évre változik, az utóbbi években az ELTE GTK mesterszakjaira a jelentkezők és a felvenni tervezettek számához illeszkedően elegendő állami ösztöndíjas hely állt rendelkezésre. 
  • Az állami ösztöndíj megtartásának alapfeltétele: az utolsó két aktív félévben összesen 36 teljesített kredit és legalább 3,00-ás tanulmányi átlag

Önköltségi díjak: 400.000 Ft/félév (önköltséges formáról egy év után van lehetőség átkerülni állami ösztöndíjas helyre)

Felvételi információk 2024

Tantervi háló
Tárgy Kredit
1. félév 24
Tőzsdei vállalatok számvitele 3
Üzleti gazdaságtan 6
Adózás 3
Menedzsment kvantitatív módszerei 6
Szervezeti magatartás 3
Számvitel 3
2. félév 24
Gazdaságpolitika 3
Nemzetközi pénzügyek és gazdaságtan 6
Globális gazdaságtörténet 3
Üzleti jog 3
Vállalati pénzügyek 6
Marketing 3
3. félév 36
Nemzetközi integrációk és politikák 3
Összehasonlító fejlődésgazdaságtan 3
Ökonometria 3
Nemzetközi gazdasági kapcsolatok 3
Tárgyalástechnika 3
Üzleti jogi k.v. blokk I. 3
Szabadon választható tantárgy 3
Projektfeladat 15
Szigorlat  
4. félév 36
Márkamenedzsment 3
Multinacionális vállalatok pénzügyei 3
Nemzetközi adózás 3
Bankügyletek 3
Nemzetközi gazdálkodás aktuális kérdései 3
Üzleti jogi k.v. blokk II. 3
Szabadon választható tantárgy 3
Szakdolgozat 15

MEGJEGYZÉS 

  • A részletes (tárgyelőkövetelményes) mintatanterv ITT érhető el.