Mesterképzés

Vezetés és szervezés

Vezetés és szervezés

A vezetés és szervezés országosan a legnépszerűbb mesterszak, ezen belül pedig az ELTE GTK vezetés és szervezés mesterszakja volt a legnépszerűbb 2023-ban.

Mesterszakunkon megismerheted a vállalatok működését, elsajátíthatod a projektekben, csoportokban, szervezetekben való együttműködés és munka szabályait, az üzleti döntés-előkészítés, problémamegoldás módszereit. 

Gyakorlatias tudásodnak köszönhetően alkalmassá fogsz válni arra, hogy vállalatoknál munkatársakat, teameket és folyamatokat menedzselj, azaz tervezzél, szervezzél, irányítsál és vezessél. Képes leszel munkatársak motiválására, stratégiai gondolkodásra. Külön hangsúlyt fektetünk az üzleti kommunikációs, valamint a prezentációs, érvelés- és tárgyalástechnikai készségeid fejlesztésére is.

Mesterszakunkon négy specializációs modulon tanulhatsz a munka melletti tanulást támogató oktatás szervezés mellett:

  • Vállalati szervezés és vezetés
  • Folyamatmenedzsment
  • Vezetés- és szervezetpszichológia
  • Humánmenedzsment

Képzésünk kiemelt része a projektfeladat-készítés, amelyek során egyéni konzultációkkal támogatva valós üzleti problémákat oldhatsz meg.

Az ELTE GTK gazdasági mesterszakjainak oktatási koncepciójáról itt olvashatsz. 

Állami ösztöndíj:

  • A vezetés és szervezés mesterszakon állami ösztöndíjas helyre jelentkezők a felvételi eredményükkel versengenek a szakon rendelkezésre álló ösztöndíjas helyekért. Bár a rendelkezésre álló állami férőhelyek száma évről évre változik, az utóbbi években az ELTE GTK mesterszakjaira a jelentkezők és a felvenni tervezettek számához illeszkedően elegendő állami ösztöndíjas hely állt rendelkezésre. 
  • Az állami ösztöndíj megtartásának alapfeltétele: az utolsó két aktív félévben összesen 36 teljesített kredit és legalább 3,00-ás tanulmányi átlag

Önköltségi díjak: 400.000 Ft/félév (önköltséges formáról egy év után van lehetőség átkerülni állami ösztöndíjas helyre)

Felvételi információk 2024

Tantervi háló
Tárgy Kredit
1. félév 24
Menedzsment kvantitatív módszerei 6
Üzleti gazdaságtan 6
Számvitel 3
Szervezeti magatartás 3
Minőség- és projektmenedzsment 3
Szervezeti magatartás pszichológiája 3
2. félév 24
Üzleti jog 3
Vállalati pénzügyek 6
Meggyőzéstechnika 6
Marketing 3
Stratégiai emberi erőforrás menedzsment 3
Emberi erőforrások pszichológiája 3
3. félév 36
Folyamatmenedzsment 3
Tárgyalástechnika 3
Vezetés 3
Üzleti jogi k.v. blokk I. 3
Atipikus foglalkoztatás 3
  15
Vállalati szervezés és vezetés választható szakmai modul  
Problémamegoldás és döntés 3
Atipikus foglalkoztatás 3
Folyamatmenedzsment választható szakmai modul  
Termelés- és szolgáltatásmenedzsment 3
Üzleti folyamatok elemzése 3
Vezetés- és szervezetpszichológia választható szakmai modul  
Szervezeti kultúra 3
Vezetői kompetenciák 3
Humánmenedzsment választható szakmai modul  
Munkaerőpiaci menedzsment 3
Vezetői kompetenciák 3
4. félév 36
Közösségi gazdaságtan 3
Menedzsment aktuális kérdései 3
Stratégiai menedzsment 3
Üzleti jog kv. blokk II. 3
Vállalati szervezés és vezetés választható szakmai modul  
Szervezeti teljesítmény 3
Értékelési módszerek 3
Folyamatmenedzsment választható szakmai modul  
Folyamatmenedzsment irányzatok 3
Minőségmenedzsment módszerek 3
Vezetés- és szervezetpszichológia választható szakmai modul  
Egészséges szervezet 3
Munkahelyi kapcsolatok és teammunka 3
Humánmenedzsment választható szakmai modul  
Szervezetfejlesztés 3
Tudás- és karriermenedzsment 3

Megjegyzések

  • Keresztféléves képzés esetén a mintatantervi félévek sorrendje 2., 1., 4., 3., kivéve a Projektfeladat és a Szakdolgozat tárgyak.
  • A részletes (tárgyelőkövetelményes) mintatanterv ITT érhető el.