Vezetés és szervezés

Vezetés és szervezés

A vezetés és szervezés országosan a legnépszerűbb mesterszak, ezen belül pedig az ELTE GTK vezetés és szervezés mesterszakja volt a legnépszerűbb 2022-ben.

Mesterszakunkon megismerheted a vállalatok működését, elsajátíthatod a projektekben, csoportokban, szervezetekben való együttműködés és munka szabályait, az üzleti döntés-előkészítés, problémamegoldás módszereit. 

Gyakorlatias tudásodnak köszönhetően alkalmassá fogsz válni arra, hogy vállalatoknál munkatársakat, teameket és folyamatokat menedzselj, azaz tervezzél, szervezzél, irányítsál és vezessél. Képes leszel munkatársak motiválására, stratégiai gondolkodásra. Külön hangsúlyt fektetünk az üzleti kommunikációs, valamint a prezentációs, érvelés- és tárgyalástechnikai készségeid fejlesztésére is.

Mesterszakunkon négy specializációs modulon tanulhatsz a munka melletti tanulást támogató oktatás szervezés mellett:

  • Vállalati szervezés és vezetés
  • Folyamatmenedzsment
  • Vezetés- és szervezetpszichológia
  • Humánmenedzsment

Képzésünk kiemelt része a projektfeladat-készítés, amelyek során egyéni konzultációkkal támogatva valós üzleti problémákat oldhatsz meg.

Az ELTE GTK gazdasági mesterszakjainak oktatási koncepciójáról itt olvashatsz. 

Állami ösztöndíj:

  • A vezetés és szervezés mesterszakon állami ösztöndíjas helyre jelentkezők a felvételi eredményükkel versengenek a szakon rendelkezésre álló ösztöndíjas helyekért. Bár a rendelkezésre álló állami férőhelyek száma évről évre változik, az utóbbi években az ELTE GTK mesterszakjaira a jelentkezők és a felvenni tervezettek számához illeszkedően elegendő állami ösztöndíjas hely állt rendelkezésre. 
  • Az állami ösztöndíj megtartásának alapfeltétele: az utolsó két aktív félévben összesen 36 teljesített kredit és legalább 3,00-ás tanulmányi átlag

Önköltségi díjak: 350 ezer Ft/félév (önköltséges formáról egy év után van lehetőség átkerülni állami ösztöndíjas helyre)

Tantervi háló
Tárgy Kredit
1. félév 24
Szervezeti magatartás 3
Szervezeti magatartás pszichológiája 3
Minőség- és projektmenedzsment 3
Menedzsment kvantitatív módszerei 6
Üzleti gazdaságtan 6
Számvitel 3
2. félév 24
Stratégiai emberi erőforrás menedzsment 3
Emberi erőforrások pszichológiája 3
Meggyőzéstechnika 6
Marketing 3
Üzleti jog 3
Vállalati pénzügyek 6
3. félév 36
Vezetés 3
Tárgyalástechnika 3
Folyamatmenedzsment 3
Üzleti jogi k.v. blokk I. 3
Szabadon választható tantárgy 3
Projektfeladat 15
Szigorlat  
Vállalati szervezés és vezetés specializációs modul  
Atipikus foglalkoztatás 3
Problémamegoldás és döntés 3
Folyamatmenedzsment specializációs modul  
Üzleti folyamatok elemzése 3
Termelés- és szolgáltatásmenedzsment 3
Vezetés- és szervezetpszichológia specializációs modul  
Vezetői kompetenciák 3
Szervezeti kultúra 3
Humánmenedzsment specializációs modul  
Vezetői kompetenciák 3
Munkaerőpiaci menedzsment 3
4. félév 36
Stratégiai menedzsment 3
Közösségi gazdaságtan 3
Üzleti jogi k.v. blokk II. 3
Menedzsment aktuális kérdései 3
Szabadon választható tantárgy 3
Szakdolgozat 15
Vállalati szervezés és vezetés specializációs modul  
Értékelési módszerek 3
Szervezeti teljesítmény 3
Folyamatmenedzsment specializációs modul  
Minőségmenedzsment módszerek 3
Folyamatmenedzsment irányzatok 3
Vezetés- és szervezetpszichológia specializációs modul  
Munkahelyi kapcsolatok és teammunka 3
Egészséges szervezet 3
Humánmenedzsment specializációs modul  
Szervezetfejlesztés 3
Tudás- és karriermenedzsment 3

Megjegyzések

  • Keresztféléves képzés esetén a mintatantervi félévek sorrendje 2., 1., 4., 3., kivéve a Projektfeladat és a Szakdolgozat tárgyak.
  • A részletes (tárgyelőkövetelményes) mintatanterv ITT érhető el.