Speciális szükségletű és fogyatékossággal élő hallgatók támogatása

Speciális szükségletű és fogyatékossággal élő hallgatók támogatása
Keresse a SHÜTI-t (Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda) rögtön a sikeres felvételije után, mert augusztus végén online tájékoztató-információs programokkal készülnek.
Elérhetőség:
https://www.elte.hu/eselyegyenloseg

Speciális szükségletű hallgatók

Azok a hallgatók, akik a fogyatékosságuk miatt többletpontokat kaptak a felvételi eljárás során és azok is, akik ezzel nem éltek, de speciális szükségletűek, csak akkor tudják az egyetemi élet és a tanulmányaik során adható kedvezményeket és szolgáltatásokat igénybe venni, ha regisztrálnak.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény szerint az a hallgató (jelentkező) számít speciális szükségletűnek, aki

  • mozgássérült;
  • látássérült;
  • hallássérült;
  • beszédfogyatékos;
  • több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos;
  • autizmus spektrumzavarral él;
  • egyéb pszichés fejlődési zavarban (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarban) érintett.

Bár a törvény nem írja elő, az ELTE segíti a tartósan vagy krónikusan beteg hallgatókat is, amennyiben egészségi állapotuk vagy a gyógyszerek, orvosi kezelések hatással vannak a tanulási folyamatokra.

Az általános törvényi és rendeleti szabályozás mellett a fogyatékossággal élő hallgatók számára biztosítható támogatásokról és kedvezményekről az ELTE Hallgatói Követelményrendszer (HKR), különösen annak XIII. fejezete rendelkezik.

Az ELTE-n a fogyatékossággal élő és tartósan beteg hallgatókat a Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda (SHÜTI) támogatja különböző szolgáltatásokkal.

A hallgató szükségleteinek megfelelően az előnyben részesítés egyéni sajátosságai a kari fogyatékosügyi koordinátorokkal történő egyeztetés során alakulnak ki. A koordinátor feladata a speciális igények felmérése, megbeszélése a hallgatóval, azokról a tanároknak szóló igazolás készítése.

Regisztráció

Az új hallgatók regisztrációjára a beiratkozás után kerül sor. amelynek első lépése, hogy a hallgató emailben jelentkezik a kari koordinátornál. A regisztrációhoz szükséges a fogyatékosság vagy tartós betegség szakvélemény igazolása (Pedagógiai Szakszolgálatok, Szakértői Bizottságok vagy a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala által kiállított szakvélemény).

A kari koordinátorok online vagy személyes egyeztetés során regisztrálják a speciális szükségletű hallgatókat, felmérik az igényeiket és biztosítják számukra, hogy a törvények által garantált előnyben részesítéseket kérésükre megkaphassák (adatlap és a nyilatkozatok). Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden regisztrált fogyatékossággal élő hallgató kap egy igazolást a speciális szükségleteiről, amelyet mind a szorgalmi időszakban, mind a vizsgaidőszakban érvényesíthet az adott tárgy oktatójánál.

Az ELTE GTI fogyatékosügyi koordinátora:
Dr. Hlédik Erika
Cím: 1053 Budapest, Rákóczi út 7. (4. emelet 414. szoba)
E-mail: hledik.erika@gtk.elte.hu
Fogadóóra: kedd 14:00–15:00 (előzetes bejelentkezés szükséges)

A hallgatói élettel, ösztöndíjakkal és szociális támogatásokkal kapcsolatos ügyekben javasoljuk a kari Hallgatói Önkormányzat (HÖK) esélyegyenlőségi felelőséhez fordulni.
ELTE GTK HÖK, esélyegyenlőségi felelős: szocialis@gtkhok.elte.hu