Hallgatói Önkormányzat

Alapfogalmak, avagy mivel is foglalkozik a GTK HÖK?

Alapfogalmak, avagy mivel is foglalkozik a GTK HÖK?
Ha kell, táncoltat, ha kell, szervez, ha kell, tanulmányi ügyekben segít. De legfőképp: mindent megtesz a GTK-s hallgatók jókedvéért! 

Az ELTE Gazdaságtudományi Karon is a Hallgatói Önkormányzat felel a hallgatók érdekképviseletéért. Őket kereshetitek fel, ha úgy érzitek, hogy a tanulmányaitok során jogaitok sérülnek, illetve hozzájuk fordulhattok kérdéseitekkel, észrevételeitekkel, amelyeket intézményes keretek között tudnak közvetíteni a megfelelő egyetemi fórumokra. Ezentúl kiemelt szerepet vállalnak a különféle kari és egyetemi szintű hallgatói rendezvények szervezésében és megvalósításában. 

A Hallgatói Önkormányzat struktúrája egy háromszintű szervezeti felépítés formájában valósul meg, amelyek együttműködése és közös feladatvégzése együttesen eredményezi a HÖK hatékony munkáját. Ezek a szervek a következők: az érdekképviseleti feladatokat és a HÖK vezetésének elszámoltatását végző Küldöttgyűlés; az alapszabálynak megfelelő működést felügyelő és biztosító Ellenőrző Bizottság; illetve az Elnökség.

Mindezek mellett az ELTE GTK HÖK szervezetét képezi a BEA és a MEA, amelyek a Hallgatói Önkormányzat „közösségi tereként” funkcionálnak – céljuk a kari közösségért tenni akaró hallgatók összefogása, a különböző bizottságokban való tevékenység megszervezése, és a HÖK által életre hívott rendezvények (mint a kari bulik, vagy éppen a gólyatábor) gyakorlati lebonyolítása.

A mindennapi operatív feladatok ellátását az Elnökség végzi, amely egy tíztagú testület. Tagjai az elnök, az elnökhelyettes, illetve hat szakterületi alelnök és az ő munkájukat segítő két referens, akiknek a tevékenységeit az alábbiakban mutatjuk be.

Az elnök feladata a HÖK munkájának stratégiai koordinációja és vezetése, az elsődleges kapcsolattartás többek között a kar vezetésével, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal (EHÖK) és egyéb intézményi szervekkel. Tevékenységének ellátása közben nagymértékben támaszkodhat az elnökhelyettesre, aki amellett, hogy általános jelleggel látja el az elnök helyettesítésének feladatát, támogatást nyújt az alelnökök munkájának összehangolásával, illetve kézben tartja az adminisztratív feladatokat. 

A kommunikációs alelnök feladatai sokrétűek, hiszen több területtel is szorosan együtt kell működnie. A kommunikáció egy mindent összefogó eleme a HÖK munkájának. Az egyetemi élettel kapcsolatos kommunikáció kap még nagy hangsúlyt, ebbe beletartozik a hivatalos információk, hírek és érdekességek megosztása. Az alelnök kezeli és moderálja a HÖK alá tartozó közösségimédia-felületeket, -csoportokat, amelyeken folyamatosan tájékoztató és szórakoztató tartalmakat oszt meg.

A gazdasági alelnök biztosítja az Elnökség működésének egyik fő pillérét – ő felel a HÖK tevékenységének finanszírozási hátterének megszervezéséért. Az éves költségvetés elkészítése során az Elnökség többi tagjával együtt tervezi meg a következő költségvetési ciklusban elérendő célokat és fontosabb eseményeket, amelyekhez a fedezet biztosítását, elosztását a gazdasági alelnök felügyeli munkája során.

A hallgatók tanulmányi ügyekben való érdekképviseletét a tanulmányi alelnök látja el. Feladata a hallgatók tanulmányi ügyekben történő segítése, a területtel kapcsolatos kérdések megválaszolása, tájékoztatás az aktuális időszakokat érintő fontosabb információkról. Feladata még továbbítani, állást foglalni az olyan tanulmányokat érintő ügyekben, amelyek nagyobb számú hallgatóra fejtik ki hatásukat; illetve a tanulmányi előrehaladást segítő tankörök és vizsgafelkészítő foglalkozások megszervezése is ehhez a pozícióhoz köthető. A tanulmányi alelnökkel dolgozik együtt a tudományos referens, aki a hallgatók tehetséggondozásával és tudományos tevékenységük támogatásával foglalkozik.

A külügyi alelnök területéhez tartoznak a különböző mobilitási programok. Az Erasmus+, ami egy időszakos ösztöndíjprogram és a Degree Programme is, ami akár egy teljes képzési időt is lefedhet. A Stipendium Hungaricum közvetítése és koordinálása szintén a külügyi alelnök projektjei közé tartozik. Emellett a külföldről érkező hallgatóink érdekeinek képviseletéért is a külügy felel.

A szociális alelnök munkájának legnagyobb részét a szociális ösztöndíjak elbírálása jelenti, ideértve a rendszeres és rendkívüli szociális, és alaptámogatást. Hozzá tudtok fordulni abban az esetben, ha bármilyen kérdésetek van az ösztöndíjakkal kapcsolatban, így kapva segítséget ahhoz, hogy a pályázataitok leadásakor minden szükséges információ a kezetekben legyen.

A rendezvényekért felelős alelnök tevékenysége az, amely talán a leglátványosabb és legkézzelfoghatóbb számotokra. Ő és csapata azok ugyanis, akiknek a GTK-n töltött évek során számos felejthetetlen pillanatot köszönhetnek a hallgatók. A rendezvényes alelnök feladata a közösségi élet színvonalas fenntartása a különböző eseményeken keresztül. Vele együtt dolgozik a sportügyekért felelős referens, aki a HÖK sport rendezvényeinek megszervezéséért és lebonyolításáért felel. 

Elérhetőségeiket, akutalitásokat és a programokat itt találod