Eötvös Collegium Gazdaságtudományi Műhely

„Szabadon szolgál a szellem” – az Eötvös József Collegium

„Szabadon szolgál a szellem” – az Eötvös József Collegium
Az 1895. szeptember 21. óta működő Collegium eredetileg a tanárok képzését volt hivatott kiegészíteni. Maga Eötvös Loránd segédkezett az alapításában, de későbbi fenntartásában számos nagy nevű tudós és politikus is közreműködött, így igen értékes örökséget képvisel, melyből te is gyarapodhatsz!

Az Eötvös József Collegium tizennyolc szakmai műhelynek ad otthont Ménesi úti épületében, amelyek sajátossága, hogy a felvételt nyert hallgatók heti rendszereséggel gyűlnek össze kredittel jutalmazható kurzusokon. Büszkék vagyunk, hogy 2020-ban a Gazdaságtudományi Műhely is helyt kapott a Collegium szakmai munkájában. 

A műhely képzési programja úgy került kialakításra, hogy az minél jobban megfeleljen valamennyi hallgató évfolyamonként és szakonként/szakirányonként gyakran nagyon eltérő igényének. A Műhely gondolata annak a felismerésnek a szellemében fogant meg, miszerint a 21. századi gazdálkodástudományi képzésben feltétlenül szükséges a matematikai, módszertani eredmények átfogó ismerete, valamint az informatikai, szimulációs eszközök használatában való jártasság. Ezen szempontokat, elveket szem előtt tartva szervezik szakmai kurzusaikat, amelyek az egyetemi tananyagon túlmutató, azt kiegészítő ismeretek megszerzésére adnak lehetőséget.

A Műhely a Collegium nagy múltú hagyományainak, célkitűzéseinek megfelelően a széles látókörű, szakmailag kiemelkedő tudással rendelkező, elsősorban gazdálkodástudományi területen tanulmányokat folytató hallgatók tehetséggondozását tekinti feladatának. Ha felvételt nyersz, önálló kutatásaidhoz, például a TDK- vagy szakdolgozatodhoz kaphatsz támogatást, továbbá gyakorolhatod előadói készségedet is az Eötvös Konferencián való részvétellel vagy órák tartásával. Számos szakmai együttműködésekből profitálhatsz, amelyek vagy a Gazdaságtudományi Műhelyen belül szerveződnek vagy a Collegium más műhelyeivel karöltve jönnek létre.

A legnagyobb támogatást valószínűleg mégis elsősorban az jelenti, hogy a műhely tagjai egy, a tanulmányaikban sikeres és a szakmai munkájuk iránt elkötelezett hallgatói közösségbe kerülnek, ahol az egyetemi élet mindennapos kérdéseiben is hasznos tanácsokat gyűjthetnek, legyen szó akár a témavezető/gyakorlatvezető választásról, adminisztrációs feladatokról vagy a rendelkezésre álló szabadidő tartalmas eltöltéséről. Ezekre a beszélgetésekre persze sor kerülhet spontán módon is, de közösségi programjaikkal külön is igyekeznek megteremteni erre a lehetőséget. Büszkeség, hogy a Műhely hallgatói közül sokan elnyerték a Magyar Nemzeti Bank és Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjakat, valamint nagy erőkkel tevékenykednek a GTK és a Collegium hétköznapjainak alakításában is.

Fotók: Eötvös Collegium, Palasics Bence