Beiratkozás

Beiratkozás

Beiratkozás

A 2023/2024. tanév II. félévben jogviszonyt létesítők beiratkozása

Aki a beiratkozáson nem vesz részt, későbbi félévekben sem kezdheti meg tanulmányait!

A hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló határozat alapján, a beiratkozással jön létre. A beiratkozás tehát a hallgatói jogviszony létesítésének kötelező aktusa, mely két egymásra épülő részből,

A) a kizárólag webes felületen elérhető tanulmányi rendszerben (Neptun) végrehajtandó elektronikus részből és 

B) a személyes jelenlétet igénylő ügyintézési részből áll.

A) Személyes beiratkozást megelőzően elvégzendő feladatok a Neptunban

I. Jelszógenerálás, adategyeztetés (kötelező)

A tanulmányi rendszer (Neptun) használatához szüksége van a Neptun kódjára és – amennyiben még nem használta az ELTE Neptun rendszert – egy ahhoz generált jelszóra, hogy a rendszerbe belépve a szükséges feladatokat elvégezhesse. A felvételi értesítéssel egy időben megkapta a Neptun felhasználói nevét vagyis a Neptun kódját. Ha korábban még nem használta az ELTE Neptunt, akkor az ehhez tartozó jelszót a Q-tér honlapon generálhatja le, az Új jelszó szolgáltatás használatával.

A központi felvételi nyilvántartásból (Gólya) egyes adatait átveszi a Neptun, de az adatátadás nem teljes körű. Amint arra a kiküldött tájékoztató levélben is felhívtuk a figyelmét, mindenképpen szükség lesz a személyes adatainak megadására. Ezt a személyes beiratkozáskor leadandó beiratkozási lapon (ld. lentebb: beiratkozási csomag) tudja megtenni.

A hiányzó adatok pótlására, elévült adatok javítására legkésőbb a beiratkozást megelőző 10 munkanappal korábban indítson adategyeztetés típusú ügyet a Q-térben, hogy a Neptunból kinyomtatott beiratkozási lap már a helyes adatokat tartalmazza.

II. Elektronikus bejelentkezés és regisztráció (kötelező)

Az elektronikus bejelentkezést és regisztrációt Ön a Neptun kódja és jelszava ismeretében tudja megtenni a Neptun rendszerben a megfelelő képzés kiválasztását követően az alábbi lépések szerint:

 1. A Neptunba belépve a bal felső sarokban a Képzés menüpontra kattintva válasza ki a megfelelő képzést.
 2. Az Ügyintézés/Beiratkozás, Bejelentkezés menüpontban kattintson a Lehetőségek/Beiratkozás linkre (a sorvégi + jelre, azaz a Lehetőségek ikonra).
 3. A felugró ablakban nyilatkoznia kell arról, hogy Aktív (megkezdi tanulmányait, tantárgyakat kíván hallgatni, teljesíteni) vagy Passzív (tanulmányait 2022/2023. tanév II. félévben nem kezdi meg, nem vesz fel, nem kíván tantárgyakat teljesíteni) státuszt szeretne bejelenteni az adott félévre. Az Önnek megfelelő alternatíva kiválasztása után a Nyilatkozom gombot kell megnyomnia.
 4. A félévre tett bejelentés része a személyes adatainak egyeztetése is. Az adatok ellenőrzését és szükség szerinti javítását követően a Kérvény leadása gomb megnyomásával tudja véglegesíteni a félévre tett bejelentését. Ez akkor is kötelező, ha passzív státuszt jelent be a tanulmányi félévére.

Ezt a bejelentési eljárást minden félév elején el kell majd végeznie a Neptunban: minden félév elején nyilatkozni kell (bejelentést kell tenni) arról, hogy folytatja-e a tanulmányait az adott félévben (aktív félévre bejelentkezés), vagy a következő félévben szünetelteti a tanulmányait (passzív félév).

III. Beiratkozási csomag nyomtatása a Neptunból (kötelező)

Az ún. beiratkozási csomag (Beiratkozási lap, adatkezelési nyilatkozat és Alumni nyilatkozat) nyomtatása a félévre tett bejelentés elvégzése után válik lehetővé:

 • Az Információ/Általános nyomtatványok menüpontban kattintson a Beiratkozási lapnál található, sorvégi + jelre, azaz a Lehetőségek ikonra és válassza a Nyomtatás opciót.
Beiratkozási csomagot az adategyeztetést követően, a hiányzó adatok pótlása, esetlegesen a hibásak javítása után, egyoldalas módon nyomtassa ki (ld. fentebb: adategyeztetés)! 
A beiratkozási dokumentumokat a képzés során csak egyszer kell kinyomtatni, s a személyes beiratkozásra elhozni!

B) Személyes beiratkozás - 2024. február 9-10.

I. (a) Időpontfoglalás (kötelező):

A beirakozásra 2024. január 29. 9:00 – 2024. február 1. 23:59 között idősávot kell foglalnia, melyhez látogasson el az inform.gtk.elte.hu oldalra, majd kattintson az „IIG Belépés” gombra. A fentiekben ismertetett IIG azonosítóival történő belépést követően válassza ki az oldal tetején a „Beiratkozás időpontfoglalás” menüpontot, majd foglalja le az ön számára alkalmas időpontot. A lefoglalt idősáv kezdete előtt 5 perccel korábban érkezzen a beiratkozásra. A lefogalt idősávon kívül érkezők beiratkoztatására nincs mód. A beiratkozáson kizárólag abban az esetben tudjuk fogadni, ha a megküldött tájékoztató anyagokat, különösen dékán úr tájékoztató videóját megtekintette.

II. Megjelenés a személyes beiratkozáson (kötelező)

A személyes beiratkozásra az ELTE GTK Q épületében (H-1088 Budapest, Rákóczi út 7. Q-épület; bejárat a Trefort-kert felől) kerül sor. Kövesse az épületben kihelyezett irányítótáblákat.

A személyes beratkozásra szíveskedjék magával hozni a következőket:
 • a Neptunból egy példányban nyomtatott beiratkozási csomagot (beiratkozási lap [hallgatói és intézményi példány], adatkezelési tájékoztató és Alumni nyilatkozat) Minden oldal külön lapra kerüljön kinyomtatásra;
 • személyi igazolványát (külföldi állampolgár az útlevelét, tartózkodási engedélyét);
 • lakcím kártyáját;
 • az adókártyáját;
 • társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó hatósági igazolványát (TAJ-kártyáját);
 • a felvételi eljárás során a felvétel feltételeként benyújtott okiratokat EREDETI és MÁSOLATI pédányokban:
  • Alapképzésre történő beiratkozás esetén:
   • érettségi bizonyítványát és annak minden oldaláról (tanúsítványról is) készült másolatát;
   • nyelvvizsga-bizonyítványát és annak minden oldaláról készült másolatát;
  • Mesterképzésre történő beiratkozás esetén:
   • felsőfokú végzettségét igazoló oklevelét és annak minden oldaláról készült másolatát;
   • nyelvvizsga-bizonyítványát és annak minden oldaláról készült másolatát.
FIGYELEM! Ha ezen fenti dokumentumok bármelyike hiányzik, akkor a beiratkozása eredménytelen. Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy figyelmesen ellenőrzi a felsorolt dokumentumainak teljességét.

Mivel a beiratkozás hiányában érvényét veszti a felvételi határozat, azaz a tanulmányok később sem kezdhetők meg, fontos, hogy a beiratkozáson – akár meghatalmazott útján is – mindenképpen részt vegyen. Ha bármilyen okból nem tud eljönni személyesen a beiratkozásra, bárkit meghatalmazhat ennek elvégzésével, de a szükséges dokumentumokat, valamint a Meghatalmazási űrlapot meghatalmazottjának is hiánytalanul el kell hoznia. Meghatalmazott útján történő beiratkozás esetén a személyi okmányokról a meghatalmazó aláírásával hitelesített fénymásolatot, a fent ismertetett többi dokumentum eredeti példányát szükséges bemutatni.

A beiratkozással kapcsolatban az inform.gtk.elte.hu felülteten IIG azonosítóval történő belépést követően (IIG azonosító igényléséről itt talál tájékoztatást) a KAPCSOLATFELVÉTEL menüpont alatt biztosítunk lehetőséget. Minden, egyéb módon, egyéb címre eljuttatott üzenet figyelmen kívül hagyásra kerül.