Beiratkozás

Beiratkozás

Beiratkozás

A 2022. évi általános és pótfelvételi eljárásban résztvevők beiratkozása

Aki a beiratkozáson nem vesz részt, nem kezdheti meg tanulmányait!

A hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló határozat alapján, a beiratkozással jön létre. A beiratkozás tehát a hallgatói jogviszony létesítésének kötelező aktusa, mely két egymásra épülő részből,

A) a kizárólag webes felületen elérhető tanulmányi rendszerben (Neptun) végrehajtandó elektronikus részből és 

B) a személyes jelenlétet igénylő ügyintézési részből áll.

A) Személyes beiratkozást megelőzően elvégzendő feladatok a Neptunban

I. Jelszógenerálás, adategyeztetés (kötelező)

A tanulmányi rendszer (Neptun) használatához szüksége van a Neptun-kódjára és – amennyiben még nem használta az ELTE Neptun-rendszert – egy ahhoz generált jelszóra, hogy a rendszerbe belépve a szükséges feladatokat elvégezhesse. A felvételi értesítéssel egy időben megkapta a Neptun felhasználói nevét vagyis a Neptun-kódját. Ha korábban még nem használta az ELTE Neptunt, akkor az ehhez tartozó jelszót a Q-tér honlapon generálhatja le, az „Új jelszó” szolgáltatás használatával.

A központi felvételi nyilvántartásból (Gólya) egyes adatait átveszi a Neptun, de az adatátadás nem teljes körű. Amint arra a kiküldött tájékoztató levélben is felhívtuk a figyelmét, mindenképpen szükség lesz a személyes adatainak megadására. Ezt a személyes beiratkozáskor leadandó beiratkozási lapon (ld. lentebb: beiratkozási csomag) tudja megtenni.

A hiányzó adatok pótlására, elévült adatok javítására legkésőbb a beiratkozást megelőző 10 munkanappal korábban indítson adategyeztetés típusú ügyet a Q-térben, hogy a Neptunból kinyomtatott beiratkozási lap már a helyes adatokat tartalmazza.

II. Elektronikus bejelentkezés és regisztráció (kötelező)

Az elektronikus bejelentkezést és regisztrációt Ön a Neptun-kódja és jelszava ismeretében tudja megtenni a Neptun-rendszerben a megfelelő képzés kiválasztását követően az alábbi lépések szerint:

 1. A Neptunba belépve a bal felső sarokban a Képzés menüpontra kattintva válasza ki a megfelelő képzést.
 2. Az Ügyintézés/Beiratkozás, Bejelentkezés menüpontban kattintson a „Lehetőségek/Beiratkozás” linkre (a sorvégi + jelre, azaz a Lehetőségek ikonra).
 3. A felugró ablakban nyilatkoznia kell arról, hogy „Aktív” (megkezdi tanulmányait, tantárgyakat kíván hallgatni, teljesíteni) vagy „Passzív” (tanulmányait 2022. szeptemberi félévben nem kezdi meg, nem vesz fel, nem kíván tantárgyakat teljesíteni) státuszt szeretne bejelenteni az adott félévre. Az Önnek megfelelő alternatíva kiválasztása után a „Nyilatkozom” gombot kell megnyomnia.
 4. A félévre tett bejelentés része a személyes adatainak egyeztetése is. Az adatok ellenőrzését és szükség szerinti javítását követően a Kérvény leadása gomb megnyomásával tudja véglegesíteni a félévre tett bejelentését. Ez akkor is kötelező, ha passzív státuszt jelent be a tanulmányi félévére.

Ezt a bejelentési eljárást minden félév elején el kell majd végeznie a Neptunban: minden félév elején nyilatkozni kell (bejelentést kell tenni) arról, hogy folytatja-e a tanulmányait az adott félévben (aktív félévre bejelentkezés), vagy a következő félévben szünetelteti a tanulmányait (passzív félév).

III. Beiratkozási lap nyomtatása a Neptunból (kötelező)

Az ún. beiratkozási csomag (Beiratkozási lap, adatkezelési nyilatkozat és Alumni nyilatkozat) nyomtatása a félévre tett bejelentés elvégzése után válik lehetővé:

 • Az Információ/Általános nyomtatványok menüpontban kattintson a Beiratkozási lapnál található, sorvégi + jelre, azaz a Lehetőségek ikonra és válassza a Nyomtatás opciót.
Beiratkozási lapot az adategyeztetést követően, a hiányzó adatok pótlása, esetlegesen a hibásak javítása után nyomtasson (ld. fentebb: adategyeztetés)! 
A beiratkozási dokumentumokat a képzés során csak egyszer kell kinyomtatni, s a személyes beiratkozásra elhozni!

B) Személyes beiratkozás

I. (a) Időpontfoglalás a 2022. évi általános felvételi eljárásban felvettek esetén (kötelező):

A beirakozásra 2022. augusztus 1. 9:00 – 2022. augusztus 20. 23:59 között idősávot kell foglalnia, melyhez látogasson el az inform.gtk.elte.hu oldalra, majd kattintson az „Belépés” gombra. IIG azonosítóval (IIG azonosító igényléséről itt talál tájékoztatást) történő belépést követően válassza ki az oldal tetején a „Beiratkozás időpontfoglalás” menüpontot, majd foglalja le az ön számára alkalmas időpontot. A lefoglalt idősáv kezdete előtt 5 perccel korábban érkezzen a beiratkozásra.

I. (b) Időpont a 2022. évi pótfelvételi eljárásban felvettek esetén:

A pótfelvételi eljárásban felvettek számára az alábbi idősávokban biztosítunk lehetőséget a beiratkozásra:

Képzés Beiratkozás idősávja
gazdálkodási és menedzsment 2022.09.07. 16:00 - 16:30
kereskedelem és marketing
nemzetközi gazdálkodás
pénzügy és számvitel
marketing 2022.09.07. 16:30 - 17:00
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
pénzügy
számvitel
vezetés és szervezés
Master of Business Administration (MBA) 2022.09.07. 17:00 - 17:30
 

II. Megjelenés a személyes beiratkozáson (kötelező)

A személyes beiratkozásra az ELTE GTK Q épületében (H-1088 Budapest, Rákóczi út 7. Q-épület; bejárat a Trefort-kert felől) kerül sor. Kövvesse az épületben kihelyezett irányítótáblákat.

A személyes beratkozásra szíveskedjék magával hozni a következőket:
 • a Neptunból egy példányban nyomtatott beiratkozási csomagot (beiratkozási lap [hallgatói és intézményi példány], adatkezelési tájékoztató és Alumni nyilatkozat);
 • személyi igazolványát (külföldi állampolgár az útlevelét, tartózkodási engedélyét);
 • lakcím kártyáját;
 • az adókártyáját;
 • társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó hatósági igazolványát (TAJ-kártyáját);
 • a felvételi eljárás során a felvétel feltételeként benyújtott okiratokat EREDETI és MÁSOLATI pédányokban:
  • Alapképzésre történő beiratkozás esetén:
   • érettségi bizonyítványát és annak másolatát;
   • nyelvvizsga-bizonyítványát és annak másolatát;
  • Mesterképzésre történő beiratkozás esetén:
   • felsőfokú végzettségét igazoló oklevelét és annak másolatát;
   • nyelvvizsga-bizonyítványát és annak másolatát.
FIGYELEM! Ha ezen fenti dokumentumok bármelyike hiányzik, akkor a beiratkozása eredménytelen. Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy figyelmesen ellenőrzi a felsorolt dokumentumainak teljességét.

A beiratkozást követően további kb. 60 perces tájékoztató videó megtekintése követi.

Mivel a beiratkozás hiányában érvényét veszti a felvételi határozat, azaz a tanulmányok később sem kezdhetők meg, fontos, hogy a beiratkozáson – akár meghatalmazott útján is – mindenképpen részt vegyen. Ha bármilyen okból nem tud eljönni személyesen a beiratkozásra, bárkit meghatalmazhat ennek elvégzésével, de a szükséges dokumentumokat, valamint a Meghatalmazási űrlapot meghatalmazottjának is hiánytalanul el kell hoznia. Meghatalmazott útján történő beiratkozás esetén a személyi okmányokról a meghatalmazó aláírásával hitelesített fénymásolatot, a fent ismertetett többi dokumentum eredeti példányát szükséges bemutatni.

A beiratkozással kapcsolatos kérdéseit kérjük, a th@gtk.elte.hu e-mail címre írt levélben tegye fel.