Mesterképzés

Számvitel

Számvitel

Az ELTE GTK számvitel mesterszakján nem könyvelőket képzünk. Gyakorlatorientált, esetpéldákra épülő képzésünk jellegzetessége a nemzetközi számvitel, valamint a könyvvizsgálat és a kontrolling kiemelt hangsúlya. Globális gondolkodást fejlesztünk a számviteli információk területén. 

Nemzetközi szinten akkreditált képzés (ACCA), magasan kvalifikált, jelentős gyakorlati tapasztalattal rendelkező oktatókkal. Hallgatóink között találhatsz menedzsereket, pénzügyi vezetőket, könyvvizsgálókat, tanácsadókat, belső ellenőröket, pénzintézeti és költségvetési munkatársakat, akik két specializációs modul közül választhatnak:

  • Nemzetközi számvitel és könyvvizsgálat
  • Üzleti elemzés

Az ELTE GTK számvitel mesterszakja nemzetközi számviteli képzési súlyával az ország legnépszerűbbje volt 2023-ban.

Az ELTE GTK számvitel mesterszakján munka melletti tanulással, gyakorlatorientált szemlélettel tanulhatsz.

Az ELTE GTK gazdasági mesterszakjainak oktatási koncepciójáról itt olvashatsz.

Állami ösztöndíj:

  • A számvitel mesterszakon állami ösztöndíjas helyre jelentkezők a felvételi eredményükkel versengenek a szakon rendelkezésre álló ösztöndíjas helyekért. Bár a rendelkezésre álló állami férőhelyek száma évről évre változik, az utóbbi években az ELTE GTK mesterszakjaira a jelentkezők és a felvenni tervezettek számához illeszkedően elegendő állami ösztöndíjas hely állt rendelkezésre. 
  • Az állami ösztöndíj megtartásának alapfeltétele: az utolsó két aktív félévben összesen 36 teljesített kredit és legalább 3,00-ás tanulmányi átlag

Önköltségi díjak: 400.000 Ft/félév (önköltséges formáról egy év után van lehetőség átkerülni állami ösztöndíjas helyre)

Felvételi információk 2024

Tantervi háló
Tárgy Kredit
1. félév 24
Pénzügyi kimutatások 3
Tőzsdei vállalatok számvitele 3
Adózás 3
Üzleti gazdaságtan 6
Menedzsment kvantitatív módszerei 6
Szervezeti magatartás 3
2. félév 24
Bevételek elszámolása 3
Költségmenedzsment 3
Vállalati pénzügyek 6
Üzleti jog 3
Meggyőzéstechnika 6
Vállalati belső kontroll 3
3. félév 36
Pénzügyi instrumentumok számvitele 6
Audit és kockázatmenedzsment 3
Üzleti jogi k.v. blokk I. 3
Szabadon választható tantárgy 3
Projektfeladat 15
Szigorlat  
Nemzetközi számvitel és könyvvizsgálat specializációs modul  
Könyvvizsgálat 3
Sajátos céghelyzetek számvitele 3
Üzleti elemzés specializációs modul  
Teljesítményértékelés 3
Vállalati pénzügyi elemzések 3
4. félév 36
Vállalatcsoportok számvitele 6
Üzleti jogi k.v. blokk II. 3
Számvitel aktuális kérdései 3
Szabadon választható tantárgy 3
Szakdolgozat 15
Nemzetközi számvitel és könyvvizsgálat specializációs modul  
Haladó nemzetközi számvitel 3
Nemzetközi adózás 3
Üzleti elemzés specializációs modul  
Stratégiai kontrolling 3
Üzleti információs rendszerek 3

Megjegyzések

  • Keresztféléves képzés esetén a mintatantervi félévek sorrendje 2., 1., 4., 3., kivéve a Projektfeladat és a Szakdolgozat tárgyak.
  • A részletes (tárgyelőkövetelményes) mintatanterv ITT érhető el.