Képzési, térítési és szolgáltatási díjak

Képzési (önköltség), térítési és szolgáltatási díjak

A felvételi határozat alapján a hallgatók magyar állami ösztöndíjas képzésben vagy önköltséges képzésben kezdik meg tanulmányaikat. A magyar állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatók képzésének költségét az állam fizeti, és emellett e hallgatóknak különféle (ösztöndíj-)támogatásokat biztosít, míg az önköltséges hallgatók a képzés költségét maguk térítik, és juttatásokra általában nem jogosultak.

Önköltség

Önköltséget az önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatók fizetnek. A hallgató által fizetendő önköltség a jogviszony létesítésének időpontjában meghatározott önköltségi összeg, melyet a beiratkozáskor aláírt képzési szerződés rögzít. Az önköltség összege az infláció mértékével növekedhet. Az aktuális összegeket a jogviszony létesítés félévének bontásában a képzés önköltség összegek dokumentumban foglaltunk össze.

Az önköltség a regisztrációs időszakot követő három munkanapon belül a Tanulmányi Hivatal a Neptunban írja ki. A kiírás megtörténtéről a Tanulmányi Hivatal Neptun üzenetben tájékoztatja az érintetteket. A félévben esedékes kiírást az ELTE Neptun hallgatói webes felületen az Pénzügyek > Befizetés menüpontban a kiírt tételek között találja.

Az önköltséget őszi félévben október 15-ig, tavaszi félévben március 15-ig kell megfizetni.

A lehetséges befizetési módokról részletes információt a Quaestura Iroda honlapján, a GyÍK > Pénzügy menüpontban az 1.1 Hogyan tudom teljesíteni a tartozásaimat? címszó alatt talál.

Amennyiben gyűjtőszámlán keresztül, vagy bakkártyával fizeti be az önköltséget, úgy a tranzakció teljesülését követően automatikusan az ön személyes adataival kiállításra kerül a számla. A számla vevő adatainak utólagos módosítására (céges számla kiállítására) nincs mód.

Önköltség befizetése számla ellenében cégek számára

Amennyiben jogi személy kívánja befizetni képzés önköltségét, úgy az a befizetést megelőzően kiállított számla ellenében átutalással teljesíthető.

Befizetést követően, utólagos számla cég nevére történő kiállítására nincs mód!

A kiírt tétel rendezésének módjáról, illetve az intézményi/céges számla igénylésének folyamatáról a Quaestura Iroda honlapján, a GyÍK > Pénzügy menüpontban 1.12 Hogyan kérhetek intézményi/céges számlát? címszó alatt talál részletes leírást.

A számlakérő nyomtatvány kérvény a 2023/2024. tanév II. félévében 2024. február 12 - 2023. február 24. 17:00 között nyújtható be. Határidőt követően benyújtott igény esetén a GTK Tanulmányi Hivatal Adminisztratív határidő elmulasztása jogcímen 3.500 Ft-os fizetési kötelezettséget ír ki a hallgatónak a Neptunban.

Felhívjuk figyelmét, hogy a számla kiállítása kizárólag a minden érintett fél által aláírt hitelesített számlakérő nyilatkozat Tanulmányi Hivatalba történő beérkezését követően állítható ki.

Amennyiben a számlakérő nyilatkozatot minden érintett fél:

papíron írta alá, úgy azt:

  • személyesen ügyfélfogadási időben nyújtható be a Tanulmányi Hivatalban, melynek címe, ügyfélfogadási rendje megtalálható a hivatal honlapján (https://gtk.elte.hu/th), vagy
  • a Tanulmányi Hivatal postacímére küldhető meg, amely szintén a hivatal honlapján (https://gtk.elte.hu/th) található meg.

elektronikus aláírással látta el, úgy azt az inform.gtk.elte.hu felületen IIG azonosítóval történő belépést követően a Kapcsolatfelvétel menüpontban számla ügyintézés (számlakérő nyomtatvány, számla kiállítása, javítása) témakörben benyújtott megkereséshez kérjük benyújtani.

Felhívjuk figyelmét, hogy szkennelt számlakérő nyilatkozat nem hitelesített dokumentum, így azt nem áll módunkban befogadni!

A számlakérő nyilatkozat beérkezését követően a Tanulmányi Hivatal három munkanapon belül állítja ki a papír alapú számlát, melyről a hallgatót Neptun üzenetben tájékoztatja. A számla átvétele személyesen, vagy meghatalmazott útján történhet ügyfélfogadási időben a Tanulmányi Hivatalban, melynek ügyfélfogadási rendje megtalálható a hivatal honlapján (https://gtk.elte.hu/th).

Önköltség módosító kérvények

Az alábbi önköltség módosító kérvények nyújthatőak be, melyekről részletes tájékoztatást a Kérvények, nyomtatványok menüpntban talál:

Önköltség fizetési határidejének módosítása

Önköltség részletekben történő fizetésére

Önköltség összegének mérséklésére

Önköltség kreditalapon történő meghatározása iránti kérelem

Térítési és szolgáltatási díjak

A finanszírozási formától függetlenül a hallgatók egyes szolgáltatásokért, illetve bizonyos ügyek intézéséért ún. térítési vagy szolgáltatási díjat fizethetnek. A térítési és szolgáltatási díjak jegyzéke megtalálható a Quaestura Iroda honlapján a Dokumentumok > Szabályzatok menüpontban Az ELTE-n meghatározott térítési és szolgáltatási díjakat összefoglaló dokumentum címszó alatt.