Pontszámítás 2024

Pontszámítási szabályok az ELTE Gazdaságtudományi Karán, 2024

A pontszámítás továbbra is 500 pontos rendszerben történik. A pontszám összeállhat a tanulmányi pontok (max. 200 pont) és az érettségi pontok (max. 200 pont) összegéből, hozzáadva az ún. intézményi pontokat (max. 100 pont) (lásd I.), vagy az érettségi pontok kétszereséből (max. 400 pont), hozzáadva az intézményi pontokat (max. 100 pont) (lásd II.). A jelentkező pontszámát a számára legkedvezőbb módon számítják ki.

Az ELTE Gazdaságtudományi Karának valamennyi alapszakos gazdasági képzésére (gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel) azonos pontszámítási szabályok vonatkoznak, nincs különbség az érettségi pontok, az egyes szakok vonatkozásában adható intézményi pontok, és természetesen a jogszabály alapján járó többletpontok vonatkozásában sem.

Az intézmény által adható pontok a GTK-n döntően olyan teljesítményekért járnak, amelyek a szakmai fejlődést és a későbbi sikerességet alapozzák meg. Ezekből érdemes a lehető legtöbbet gyűjteni nemcsak a felvételi pontszám maximalizálása, hanem a későbbi előnyök miatt is.

Tanulmányi pontok (max. 200): középiskolai eredmények (max. 100 pont) és érettségi vizsgák átlaga (max. 100 pont)

A tanulmányi pontok összege maximum 200 pont lehet: a felsőoktatásba jelentkezők középiskolai érdemjegyeikkel, valamint az érettségi vizsgák átlageredményével maximum 100+100 pontot szerezhetnek.

A középiskolai osztályzatok alapján számítható tanulmányi pontok címén mindösszesen maximum 100 pont szerezhető. Ezt öt tantárgy utolsó két (tanult) év végi eredményeiből számítják ki. Az öt tárgy közül négy (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, legalább két évig tanult idegen nyelv vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) kötelező, az ötödik tárgy most az intézmények által megadott listákból választható.

A tanulmányi pontok kiszámításához szükséges ötödik tárgy a középiskolai bizonyítványból az alábbi listából választható

A középiskolai érdemjegyekkel megszerezhető pont (maximum 100) az alábbiak szerint számítható: magyar nyelv és irodalom (két érdemjegy átlaga), matematika, történelem, legalább két évig tanult idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) tantárgyak, ill. a fenti listából választott valamely tantárgy utolsó két év végi érdemjegyeit kell összeadni és megszorozni kettővel.

A KÖZÉPISKOLAI JEGYEK ALAPJÁN SZEREZHETŐ TANULMÁNYI PONTOK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA

A tanulmányi pontok max. 200 pontjából a középiskolai eredmények max. 100 pontja mellett az érettségi vizsgák átlageredményével is elérhető további maximum 100 pont.

Az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül ötödikként figyelembe vehető érettségi vizsgatárgyak listája

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGAEREDMÉNYEK SZÁMÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA

Érettségi pontok (maximum 200)

Az érettségi pontok kiszámításakor annak a két érettségi vizsgának a százalékos eredményével kell kalkulálni, amely a lenti listában szerepel. Egy érettségi vizsgatárgyat kell választani az Érettségi pont 1 és egy második vizsgatárgyat az Érettségi pont 2 listáról.

A pontszámítás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgyak

A felsoroltak közül egy emelt szintű érettségi kötelező.

Az érettségi pontok kiszámításakor csak annak a két érettségi vizsgának a százalékos eredményével kell kalkulálni, amely a fentebb felsorolt listában szerepel. Az érettségi pontok száma emelt szintű érettségi vizsga esetén egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel (tehát 100%-os érettségi = 100 érettségi pont). Középszinten tett érettségi vizsga százalékos eredményét az alábbi táblázat szerint kell megállapítani, amelyben 2/3 a váltószám (így pl. 100%-os érettségi = 67 érettségi pont).

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI EREDMÉNYEK ÁTSZÁMÍTÁSA ÉRETTSÉGI PONTOKRA

Intézményi pontok (maximum 100)

2024A felvételi eljárástól a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben határoznak arról, hogy adott szakon milyen jogcímen, mennyi többletpontot adnak max. 100 pont értékben a jelentkezőknek.

Az ELTE az alábbi címeken és részletekkel ad intézményi pontokat a jelentkezőknek:

  • emelt szintű érettségi (max. 75 pont),
  • nyelvismeret (max. 50 pont),
  • sporteredmények,
  • esélyegyenlőség (max. 60 pont),
  • szakképesítés (max. 25 pont).

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_23K/pontszamitas2024/ELTE_intezmenyipont.pdf

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIVEL SZEREZHETŐ PONTOK KISZÁMÍTÁSA (MAXIMUM 75 PONT)

Amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg. Igazolás: az Oktatási Hivatal által biztosított adatok alapján, vagy érettségi.

A NYELVVIZSGÁVAL SZEREZHETŐ PONOTK SZÁMÍTÁSA (MAXIMUM 50 PONT)

A SPORTEREDMÉNYEK ALAPJÁN SZEREZHETŐ PONTOK KISZÁMÍTÁSA

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI PONTOK KISZÁMÍTÁSA (MAXIMUM 60 PONT)

Szakképesítés (25 pont)

JOGSZABÁLY ALAPJÁN JÁRÓ TÖBBLETPONTOK SZÁMÍTSA

Önkéntes tartalékos katonai szolgálat

Sporteredmény

A jelentkezők (a minimum ponthatárhoz viszonyított) pontszámát a számukra legkedvezőbb módon állapítjuk meg.

Az alábbi részletes tájékoztató és videós összefoglaló mellett ebben pontszámító kalkulátorunk is segíteni tud Önnek, amelynek eredményei ugyan csak kizárólag tájékoztató jellegűek, ám így is hasznos eszköz az ELTE Gazdaságtudományi Karán 2024 őszén induló alapszakos képzések felvételi pontszámának maximalizáláshoz! A kalkulátor ide kattintva érhető el. A sikeres pontgyűjtéshez az ELTE felkészítő tanfolyamai is segítséget nyújtanak.