Záróvizsga

Záróvizsga MSc

ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ

2022. szeptember 16. (péntek) 16:30-17:30, helyszíne a Q101-es terem
2022. szeptember 17. (szombat) 16:30-17:30, helyszíne a Gólyavár Mária Terézia terem

A minden mesterképzésre érvényes tartalmak az Általános információk részben, míg az egyes képzésekre vonatkozó információk a Képzésspecifikus információk részben találhatóak.

Általános információk

Záróvizsgára az a hallgató jelentkezhet aki a végbizonyítványát (abszolutórium) megszerezte vagy várhatóan legkésőbb a záróvizsga kezdetéig megszerzi. A végbizonyítvány (abszolutórium) annak igazolása, hogy a hallgató a szak tantervében előírt tanulmányi és vizsgakötelezettségeknek (a szakdolgozat, az előírt államilag elismert nyelvvizsga és a záróvizsga kivételével) mindenben eleget tett, a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontokat megszerezte. A végbizonyítvány abban a félévben kerül kiállításra, mely félévben a hallgató az abszolutórium feltételeit teljesítette.

A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik záróvizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.

A záróvizsgán az a hallgató vehet részt, aki

 • a végbizonyítványt (abszolutórium) megszerezte,
 • költségtérítéssel/önköltséggel, kártérítéssel, egyéb díjakkal és térítésekkel nem tartozik, az Egyetem leltári tárgyait leadta,
 • szakdolgozatát határidőre benyújtotta.

A záróvizsgára a jelentkezését az érintett hallgató, valamint a volt hallgató legkésőbb 72 órával a záróvizsga napját megelőzően visszavonhatja. Visszavont záróvizsgára jelentkezés esetén a hallgató – a különös méltánylást érdemlő, a visszavonással egyidejűleg igazolt, a HKR 143. § (3) bekezdésében meghatározott valamely ok kivételével – legkorábban a következő záróvizsgaidőszakra jelentkezhet újra záróvizsgára.

A záróvizsga az alábbi két részből áll:

 1. a hallgató a záróvizsga-bizottság előtt ismerteti és megvédi szakdolgozatát. Az opponensi bírálatban, valamint a záróvizsga-bizottság által helyben feltett kérdésekre válaszol. A záróvizsga-bizottság a védés és a bírálatban javasolt érdemjegy alapján kialakítja az ötfokozatú szakdolgozati jegyet;
 2. a hallgató a záróvizsga tételei közül két tételt kap, majd ismertet a záróvizsga-bizottság előtt, amelyet a bizottság egy-egy ötfokozatú záróvizsgajeggyel értékel.

Időrend

Záróvizsga tájékoztató 2022. szeptember 16. 16:30-17:30
2022. szeptember 17. 16:30-17:30
Jelentkezés záróvizsga időszakra  2022. szeptember 12. 08:00 - 2022. szeptember 18. 23:59
Végleges szakdolgozat csomagok feltöltése a Neptunba 2022. december 12. 08:00 - 2022. december 18. 23:59
Záróvizsga időszak a 2022/2023. tanév első (őszi) félévében 2023. január 21. - 2023. január 28.
Szakdolgozat prezentáció feltöltése a Neptunba a záróvizsgát megelőzően kettő nappal
Záróvizsga napok

2023. január 21. (szombat)
2023. január 23. (hétfő)
2023. január 24. (kedd)
2023. január 25. (szerda)
2023. január 27. (péntek)
2023. január 28. (szombat)

Záróvizsga jeletnkezés

A záróvizsga jelentkezés első lépése a záróvizsga időszakra történő jelentkezés, amelyre 2022. szeptember 12. (hétfő) 08:00 órától 2022. szeptember 18. (vasárnap) 23:59 óráig van lehetőség. 

Az aktuális záróvizsga időszakra a "Záróvizsga időszak jelentkezés" című Neptun kérvény leadásával lehet jelentkezni. A kérvény a jelentkezési időszakban érhető el az ELTE Neptun HWEB felületen Ügyintézés>Kérvények menüpontban. A záróvizsga időszakra jelenkezett hallgatók záróvizsga beosztását (záróvizsga nap és időpont kijelölése) a Tanulmányi Hivatal végzi.

A Master of Business Administration (MBA), a pénzügy, a számvitel mesterképzési és a vezetés és szervezés mesterképzési szakokon a szakmai moduljuknak/modulkombinációjuknak megfelelően kell záróvizsga napra jelentkezni, míg a marketing és a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szakokon a szaknak megfelelően.

Szakdolgozat feltöltés

Az elkészült (végleges) Szakdolgozatot az ELTE HKR 358. § (2) bekezdése alapján a Neptunba elektronikusan fel kell tölteni.

A korábban kiadott tájékoztatónak megfelelően a Szakdolgozat c. tárgy keretében lefolytatott szakdolgozat prezentációt követően – az ott kapott visszajelzések alapján – kerül sor a szakdolgozat kiegészítésére, átdolgozására. A szakdolgozat kiegészítés, átdolgozás során használja a Word Változások követése funkcióját, hogy az értékelés során a bírálók és a záróvizsga bizottság tagjai számára is egyértelmű legyen, hogy hol, és mit változtatott a dolgozaton.

A végleges szakdolgozatot és annak mellékleteit (ún. szakdolgozat feltöltési csomag) 2022. december 12. (hétfő) 08:00 órától 2022. december 18. (vasárnap) 23:59 óráig lehet a Neptunba feltölteni.
Amennyiben szakdolgozat feltöltési csomagja hiányos, az az oktatói adminisztrációt nehezíti, így a szakdolgozata nem kerül elbírálásra.

A  szakdolgozat feltöltési csomag tartalma:

 • elfogadott témaválasztás konzultáció után kapott konzultációs lap pdf formátumban: [hallgató vezeték neve]_[hallgató keresztneve]_témaválasztás konzultációs lap.pdf
 • elfogadott projektfeladatleadás után kapott konzultációs és értékelő lap pdf formátumban: [hallgató vezeték neve]_[hallgató keresztneve]_projektfeladat értékelő lap.pdf
 • elfogadott szakdolgozat-leadás után kapott konzultációs és értékelő lap pdf formátumban: [hallgató vezeték neve]_[hallgató keresztneve]_szakdolgozat értékelő lap.pdf
 • „A szakdolgozat készítés tanulságai” című dokumentum word formátumban: [hallgató vezeték neve]_[hallgató keresztneve]_[hallgató neptun kódja]_A szakdolgozat-készítés tanulságai.docx
 • a végleges szakdolgozat változás követéses word formátumban: [hallgató vezeték neve]_[hallgató keresztneve]_ [hallgató neptun kódja]_szakdolgozat.docx
 • a végleges szakdolgozat pdf formátumban: [hallgató vezeték neve]_[hallgató keresztneve]_szakdolgozat.pdf
 • minden a szakdolgozathoz kapcsolódó egyéb dokumentum

A Neptun egy fájlt enged a szakdolgozatként feltölteni, ezért a feltöltést megelőzően a szakdolgozat feltöltési csomagot ZIP formátumban létre kell hozni.

A szakdolgozat feltöltésének menetéről részletesen az alábbi linken részletes információt videó formátumban: https://web.microsoftstream.com/video/b3944cb0-20d8-44ec-8873-d4fb5e9aaa57.

A záróvizsga menete és a szakdolgozat prezentációjának formai követelményei

A prezentáció diáit a záróvizsgát megelőzően kettő nappal ppt formátumban a következő szerkezetű fájlnévvel - [hallgató vezeték neve]_[hallgató keresztneve]_szakdolgozat ZV prezentáció.ppt - kell feltölteni a Neptunba.  A feltöltéshez lépjen be a Neptun HWEB felületre és válassza ki a Tanulmányok>Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés menüpontot, majd kattintson az Ugrás a virtuális térre gombra. A virtuális térben válassza ki a Dokumentumok mappát, majd kattintson az Új dokumentum felvétele gombra és töltse fel a prezentációt.

A záróvizsga menetéről és a szakdolgozat prezentációjának formai követelményeiről részletes tájékoztatás az alábbi kiadványban található: Tájékoztató a záróvizsga menetéről és a szakdolgozat prezentációjának formai követelményeiről

Záróvizsga jelentkezés visszavonása

A záróvizsgára a jelentkezését az érintett hallgató, valamint a volt hallgató legkésőbb 72 órával a záróvizsga napját megelőzően a "Záróvizsga jelentkezés visszavonása" című Neptun kérvény leadásával visszavonhatja. A kérvény a jelentkezési időszak végétől érhető el az ELTE Neptun HWEB felületen Ügyintézés>Kérvények menüpontban. 

Képzésspecifikus információk

Marketing mesterképzési szak

Cím Érvényesség Létrehozva
Cím Érvényesség Létrehozva
Marketing szak záróvizsga témakör lista 2022/23/1 2021.08.26.

Master of Business Administration mesterképzési szak

Cím Érvényesség Létrehozva
Cím Érvényesség Létrehozva
Marketing szakmai modul záróvizsga témakör lista 2022/23/1 2020.12.16.
Menedzsment szakmai modul záróvizsga témakör lista 2021/22/1: Érvényes a 2020. tavaszi félévben vagy azt követően beiratkozott hallgatókra 2020.12.21.
Menedzsment szakmai modul záróvizsga témakör lista 2021/22/1: Érvényes a 2019. őszi félévben vagy azt megelőzően beiratkozott hallgatókra 2021.05.20.
Pénzügy szakmai modul záróvizsga témakör lista 2021/22/2 2020.12.16.

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak

Cím Érvényesség Létrehozva
Cím Érvényesség Létrehozva
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szak záróvizsga témakör lista 2022/23/1 2022.04.13.

Pénzügy mesterképzési szak


Számvitel mesterképzési szak


Vezetés és szervezés mesterképzési szak

Cím Érvényesség Létrehozva
Cím Érvényesség Létrehozva
Folyamatmenedzsment szakmai modul záróvizsga témakör lista 2022/23/1: Érvényes a 2021. tavaszi félévben és azt követően beiratkozott hallgatókra 2022.09.13.
Folyamatmenedzsment szakmai modul záróvizsga témakör lista 2022/23/1: Érvényes a 2020. tavaszi félévben vagy a 2020. őszi félévben beiratkozott hallgatókra 2020.12.21.
Folyamatmenedzsment szakmai modul záróvizsga témakör lista 2022/23/1: Érvényes a 2019. őszi félévben 2022.01.10.
Humánmenedzsment szakmai modul záróvizsga témakör lista 2022/23/1 2022.09.15.
Marketing szakmai modul záróvizsga témakör lista 2022/23/1 2020.12.16.
Vállalati szervezés és vezetés szakmai modul záróvizsga témakör lista 2021/22/1: Érvényes a 2020. tavaszi félévben vagy azt követően beiratkozott hallgatókra 2020.12.21.
Vállalati szervezés és vezetés szakmai modul záróvizsga témakör lista 2021/22/1: Érvényes a 2019. őszi félévben vagy azt megelőzően beiratkozott hallgatókra 2021.05.20.
Vezetés- és szervezetpszichológia szakmai modul záróvizsga témakör lista 2021/22/2 2020.12.21.