Záróvizsga MSc

A minden mesterképzésre érvényes tartalmak az Általános információk részben, míg az egyes képzésekre vonatkozó információk a Képzésspecifikus információk részben találhatóak.

Általános információk

Záróvizsgára az a hallgató jelentkezhet aki a végbizonyítványát (abszolutórium) megszerezte vagy várhatóan legkésőbb a záróvizsga kezdetéig megszerzi. A végbizonyítvány (abszolutórium) annak igazolása, hogy a hallgató a szak tantervében előírt tanulmányi és vizsgakötelezettségeknek (a szakdolgozat, az előírt államilag elismert nyelvvizsga és a záróvizsga kivételével) mindenben eleget tett, a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontokat megszerezte. A végbizonyítvány abban a félévben kerül kiállításra, mely félévben a hallgató az abszolutórium feltételeit teljesítette.

A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik záróvizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.

A záróvizsgán az a hallgató vehet részt, aki

 • a végbizonyítványt (abszolutórium) megszerezte,
 • költségtérítéssel/önköltséggel, kártérítéssel, egyéb díjakkal és térítésekkel nem tartozik, az Egyetem leltári tárgyait leadta,
 • szakdolgozatát határidőre benyújtotta.

A záróvizsgára a jelentkezését az érintett hallgató, valamint a volt hallgató legkésőbb 72 órával a záróvizsga napját megelőzően visszavonhatja. Visszavont záróvizsgára jelentkezés esetén a hallgató – a különös méltánylást érdemlő, a visszavonással egyidejűleg igazolt, a HKR 143. § (3) bekezdésében meghatározott valamely ok kivételével – legkorábban a következő záróvizsgaidőszakra jelentkezhet újra záróvizsgára.

A záróvizsga az alábbi két részből áll:

 1. a hallgató a záróvizsga-bizottság előtt ismerteti és megvédi szakdolgozatát. Az opponensi bírálatban, valamint a záróvizsga-bizottság által helyben feltett kérdésekre válaszol. A záróvizsga-bizottság a védés és a bírálatban javasolt érdemjegy alapján kialakítja az ötfokozatú szakdolgozati jegyet;
 2. a hallgató a záróvizsga tételei közül két tételt kap, majd ismertet a záróvizsga-bizottság előtt, amelyet a bizottság egy-egy ötfokozatú záróvizsgajeggyel értékel.

Időrend

Jelentkezés záróvizsga időszakra (egyben szakdolgozat jelentkezés is) 2021. október 30. 08:00 - 2021. november 07. 23:59
Jelentkezés záróvizsga napra 2021. november 29. 08:00 - 2021. december 12. 23:59
Végleges szakdolgozat csomagok feltöltése a Neptunba 2021. november 29. 08:00 - 2021. december 12. 23:59
Záróvizsga időszak a 2021/2022. tanév őszi félévében 2022. január 10. - 2022. január 29.
Szakbolgozat prezentáció feltöltése a Neptunba a záróvizsgát megelőzően kettő nappal
Záróvizsga napok

2022. január 22. (szombat)
2022. január 28. (péntek)
2022. január 29. (szombat)

Záróvizsga jeletnkezés

A záróvizsga jelentkezés kettő, időben egymást követő lépésből áll: záróvizsga időszak jelentkezés, majd záróvizsga napra jelentkezés.

Záróvizsga időszak jelentkezés

A záróvizsga jelentkezés első lépése a záróvizsga időszakra történő jelentkezés, amelyre 2021. október 30. (szombat) 08:00 órától 2021. november 07. (vasárnap) 23:59 óráig van lehetőség. 

Az aktuális záróvizsga időszakra az ELTE Neptun HWEB felületenre belépve az Ügyintézés/Záróvizsgák menüpontban tud jelentkezni a szakjának, vagy szakmai moduljának/modulkombinációjának megfelelő záróvizsga időszak sorának végén a Lehetőségek ikonra ('+' jel) kattinva a Jelentkezés/Jelentkezés módosítása opciót kiválasztva. Az adott záróvizsga időszakban kerül sor a záróvizsgára. 

Záróvizsga napra jelentkezés

A záróvizsga jelentkezés második lépése a záróvizsga napra történő jelentkezés, amelyre – a rendelkezésre álló szabad helyek függvényében – 2021. november 29. (hétfő) 08:00 órától 2021. december 12. (vasárnap) 23:59 óráig van lehetőség. 

A Master of Business Administration (MBA), a pénzügy, a számvitel mesterképzési és a vezetés és szervezés mesterképzési szakokon a szakmai moduljuknak/modulkombinációjuknak megfelelően kell záróvizsga napra jelentkezni, míg a marketing és a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szakokon a szaknak megfelelően. A kiválasztott záróvizsga napon kerül sor a záróvizsgára, amelynek pontos időpontjáról és helyszínéről – a beosztást követően – a Tanulmányi Hivatal 2021. december 20-ig tájékoztatást küld Neptun üzenetben.

A záróvizsga napra jelentkezés lépései:

 1. Lépjen be az ELTE Neptun HWEB felületre és válassza ki az Ügyintézés>Záróvizsgák menüpontot.
 2. A záróvizsgaidőszak jelentkezéskor kiválasztott záróvizsgaidőszak sorának végén kattintson a Lehetőségek ikonra (’+’ jel), és válassza ki a Jelentkezés/Jelentkezés módosítása opciót.
 3. A záróvizsga időszakban a szakjához, illetve szakmai moduljához/modulkombinációjához tartozó záróvizsga napokat a listában találja.
 4. A megfelelő záróvizsga nap sorának végén a Kiválaszt oszlopban pipálja be a jelölőnégyzetet, majd kattintson a Mentés gombra.

Az egyes mesterképzési szakok, illetve szakmai modulok/modulkombinációk záróvizsga napjait és kapacitáslétszámait az alábbi táblázat tartalmazza:

Szak Szakmai modu/modulkombináció Záróvizsa napok Létszám
Master of Business administration (MBA) szak Marketing szakmai modul 2022. január 22. (szombat) 1
2022. január 28. (péntek) 1
2022. január 29. (szombat) 1
Menedzsment szakmai modul 2022. január 22. (szombat) 4
2022. január 28. (péntek) 4
2022. január 29. (szombat) 4
Pénzügy szakmai modul 2022. január 22. (szombat) 2
2022. január 28. (péntek) 2
2022. január 29. (szombat) 2
Marketing és Menedzsment szakmai modul kombináció 2022. január 22. (szombat) 1
2022. január 28. (péntek) 1
2022. január 29. (szombat) 1
Marketing és Pénzügy szakmai modul kombináció --- ---
Menedzsment és Pénzügy szakmai modul kombináció 2022. január 22. (szombat) 1
2022. január 28. (péntek) 1
2022. január 29. (szombat) 1
Marketing szak --- 2022. január 22. (szombat) 5
2022. január 28. (péntek) 5
2022. január 29. (szombat) 5
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szak --- --- ---
Pénzügy szak Befektetéselemző szakmai modul 2022. január 22. (szombat) 5
2022. január 28. (péntek) 5
2022. január 29. (szombat) 5
Multinacionális vállalatok pénzügyei szakmai modul 2022. január 22. (szombat) 5
2022. január 28. (péntek) 5
2022. január 29. (szombat) 5
Pénzügy matemetika szakmai modul 2022. január 22. (szombat) 1
2022. január 28. (péntek) 1
2022. január 29. (szombat) 1
Befektetéselemő és Multinacionális vállalatok pénzügyei szakmai modul kombináció 2022. január 22. (szombat) 1
2022. január 28. (péntek) 1
2022. január 29. (szombat) 1
Befektetéselemző és Pénzügy matematika szakmai modul kombináció 2022. január 22. (szombat) 1
2022. január 28. (péntek) 1
2022. január 29. (szombat) 1
Multinacionális vállalatok pénzügyei és Pénzügy matematika szakmai modul kombináció --- ---
Számvitel szak Nemzetközi számvitel és könyvvizsgálat szakmai modul 2022. január 22. (szombat) 8
2022. január 28. (péntek) 8
2022. január 29. (szombat) 8
Számvitel és kontrolling szakmai modul  2022. január 22. (szombat) 3
2022. január 28. (péntek) 3
2022. január 29. (szombat) 3
Nemzetközi számvitel és könyvvizsgálat és Számvitel és kontrolling szakmai modul kombináció 2022. január 22. (szombat) 1
2022. január 28. (péntek) 1
2022. január 29. (szombat) 1
Vezetés és szervezés szak Folyamatmenedzsment szakmai modul  2022. január 22. (szombat) 9
2022. január 28. (péntek) 9
2022. január 29. (szombat) 9
Humánmenedzsment szakmai modul 2022. január 22. (szombat) 4
2022. január 28. (péntek) 4
2022. január 29. (szombat) 4
Marketing szakmai modul 2022. január 22. (szombat) 4
2022. január 28. (péntek) 4
2022. január 29. (szombat) 4
Vállalati szervezés és vezetés szakmai modul  2022. január 22. (szombat) 11
2022. január 28. (péntek) 11
2022. január 29. (szombat) 11
Vezetés- és szervezetpszichológia szakmai modul  2022. január 22. (szombat) 9
2022. január 28. (péntek) 9
2022. január 29. (szombat) 9
Folyamatmenedzsment és Humánmenedzsment szakmai modul kombinácó --- ---
Folyamatmenedzsment és Marketing szakmai modul kombináció --- ---
Folyamatmenedzsment és Vállalati szervezés és vezetés szakmai modul kombináció 2022. január 22. (szombat) 1
2022. január 28. (péntek) 1
2022. január 29. (szombat) 1
Folyamatmenedzsment és Vezetés- és szervezetpszichológia szakmai modul kombináció --- ---
Humánmenedzsment és Marketing szakmai modul kombináció --- ---
Humánmenedzsment és Vállalati szervezés és vezetés szakmai modul kombináció --- ---
Humánmenedzsment és Vezetés- és szervezetpszichológia szakmai modul kombináció 2022. január 22. (szombat) 1
2022. január 28. (péntek) 1
2022. január 29. (szombat) 1
Marketing és Vállalati szervezés és vezetés szakmai modul kombináció --- ---
Marketing és Vezetés- és szervezetpszichológia szakmai modul kombináció 2022. január 22. (szombat) 1
2022. január 28. (péntek) 1
2022. január 29. (szombat) 1
Vállalati szervezés és vezetés és Vezetés- és szervezetpszichológia szakmai modul kombináció 2022. január 22. (szombat) 1
2022. január 28. (péntek) 1
2022. január 29. (szombat) 1

Szakdolgozat feltöltés

Az elkészült (végleges) Szakdolgozatot az ELTE HKR 358. § (2) bekezdése alapján a Neptunba elektronikusan fel kell tölteni.

A korábban kiadott tájékoztatónak megfelelően a Szakdolgozat c. tárgy keretében lefolytatott szakdolgozat prezentációt követően – az ott kapott visszajelzések alapján – kerül sor a szakdolgozat kiegészítésére, átdolgozására. A szakdolgozat kiegészítés, átdolgozás során használja a Word Változások követése funkcióját, hogy az értékelés során a bírálók és a záróvizsga bizottság tagjai számára is egyértelmű legyen, hogy hol, és mit változtatott a dolgozaton.

A végleges szakdolgozatot és annak mellékleteit (ún. szakdolgozat feltöltési csomag) 2021. november 29. (hétfő) 08:00 órától 2021. december 12. (vasárnap) 23:59 óráig lehet a Neptunba feltölteni.
Amennyiben szakdolgozat feltöltési csomagja hiányos, az az oktatói adminisztrációt nehezíti, így a szakdolgozata nem kerül elbírálásra.

A  szakdolgozat feltöltési csomag tartalma:

 • elfogadott témaválasztás konzultáció után kapott konzultációs lap pdf formátumban: [hallgató vezeték neve]_[hallgató keresztneve]_témaválasztás konzultációs lap.pdf
 • elfogadott projektfeladatleadás után kapott konzultációs és értékelő lap pdf formátumban: [hallgató vezeték neve]_[hallgató keresztneve]_projektfeladat értékelő lap.pdf
 • elfogadott szakdolgozat-leadás után kapott konzultációs és értékelő lap pdf formátumban: [hallgató vezeték neve]_[hallgató keresztneve]_szakdolgozat értékelő lap.pdf
 • „A szakdolgozat készítés tanulságai” című dokumentum word formátumban: [hallgató vezeték neve]_[hallgató keresztneve]_[hallgató neptun kódja]_A szakdolgozat-készítés tanulságai.docx
 • a végleges szakdolgozat változás követéses word formátumban: [hallgató vezeték neve]_[hallgató keresztneve]_ [hallgató neptun kódja]_szakdolgozat.docx
 • a végleges szakdolgozat pdf formátumban: [hallgató vezeték neve]_[hallgató keresztneve]_szakdolgozat.pdf
 • minden a szakdolgozathoz kapcsolódó egyéb dokumentum

A Neptun egy fájlt enged a szakdolgozatként feltölteni, ezért a feltöltést megelőzően a szakdolgozat feltöltési csomagot ZIP formátumban létre kell hozni.

A szakdolgozat feltöltésének menetéről részletesen az alábbi linken részletes információt videó formátumban: https://web.microsoftstream.com/video/b3944cb0-20d8-44ec-8873-d4fb5e9aaa57.

A záróvizsga menete és a szakdolgozat prezentációjának formai követelményei

A prezentáció diáit a záróvizsgát megelőzően kettő nappal ppt formátumban a következő szerkezetű fájlnévvel - [hallgató vezeték neve]_[hallgató keresztneve]_szakdolgozat ZV prezentáció.ppt - kell feltölteni a Neptunba.  A feltöltéshez lépjen be a Neptun HWEB felületre és válassza ki a Tanulmányok>Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés menüpontot, majd kattintson az Ugrás a virtuális térre gombra. A virtuális térben válassza ki a Dokumentumok mappát, majd kattintson az Új dokumentum felvétele gombra és töltse fel a prezentációt.

A záróvizsga menetéről és a szakdolgozat prezentációjának formai követelményeiről részletes tájékoztatás az alábbi kiadványban található: Tájékoztató a záróvizsga menetéről és a szakdolgozat prezentációjának formai követelményeiről

Képzésspecifikus információk

Marketing mesterképzési szak

Cím Érvényesség Létrehozva Módosítva
Cím Érvényesség Létrehozva Módosítva
Marketing szak záróvizsga témakör lista 2021/22/1 2021.08.26. 2021.08.26.

Master of Business Administration mesterképzési szak

Cím Érvényesség Létrehozva
Cím Érvényesség Létrehozva
Marketing szakmai modul záróvizsga témakör lista 2021/22/1 2020.12.16.
Menedzsment szakmai modul záróvizsga témakör lista 2021/22/1: Érvényes a 2020. tavaszi félévben vagy azt követően beiratkozott hallgatókra 2020.12.21.
Menedzsment szakmai modul záróvizsga témakör lista 2021/22/1: Érvényes a 2019. őszi félévben vagy azt megelőzően beiratkozott hallgatókra 2021.05.20.
Pénzügy szakmai modul záróvizsga témakör lista 2021/22/1 2020.12.16.

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak


Pénzügy mesterképzési szak

Cím Érvényesség Létrehozva Módosítva
Cím Érvényesség Létrehozva Módosítva
Befektetéselemző szakmai modul záróvizsga témakör lista 2021/22/1 2020.12.16. 2020.12.16.
Multinacionális vállalatok pénzügyei szakmai modul záróvizsga témakör lista 2021/22/1 2020.12.16. 2020.12.16.
Pénzügy-matematika szakmai modul záróvizsga témakör lista 2021/22/1 2020.12.16. 2020.12.16.

Számvitel mesterképzési szak

Cím Érvényesség Létrehozva Módosítva
Cím Érvényesség Létrehozva Módosítva
Nemzetközi számvitel és könyvvizsgálat szakmai modul záróvizsga témakör lista 2021/22/1 2020.12.21. 2020.12.21.
Számvitel és kontrolling szakmai modul záróvizsga témakör lista 2021/22/1 2020.12.21. 2020.12.21.

Vezetés és szervezés mesterképzési szak

Cím Érvényesség Létrehozva
Cím Érvényesség Létrehozva
Folyamatmenedzsment szakmai modul záróvizsga témakör lista 2021/22/1: Érvényes a 2020. tavaszi félévben vagy azt követően beiratkozott hallgatókra 2020.12.21.
Folyamatmenedzsment szakmai modul záróvizsga témakör lista 2021/22/1: Érvényes a 2019. őszi félévben vagy azt megelőzően beiratkozott hallgatókra 2022.01.10.
Humánmenedzsment szakmai modul záróvizsga témakör lista (a Tudás- és karriermendzsment c. tárgyat a 2020/21/1 félévig teljesítő hallgatóknak) 2021/22/1 2020.12.21.
Humánmenedzsment szakmai modul záróvizsga témakör lista (a Tudás- és karriermendzsment c. tárgyat a 2020/21/2 félévben és az követően teljesítő hallgatóknak) 2021/22/1 2021.05.20.
Marketing szakmai modul záróvizsga témakör lista 2021/22/1 2020.12.16.
Vállalati szervezés és vezetés szakmai modul záróvizsga témakör lista 2021/22/1: Érvényes a 2020. tavaszi félévben vagy azt követően beiratkozott hallgatókra 2020.12.21.
Vállalati szervezés és vezetés szakmai modul záróvizsga témakör lista 2021/22/1: Érvényes a 2019. őszi félévben vagy azt megelőzően beiratkozott hallgatókra 2021.05.20.
Vezetés- és szervezetpszichológia szakmai modul záróvizsga témakör lista 2021/22/1 2020.12.21.