Oklevél

Oklevél MSc

Az oklevél minősítése

A 2018/2019. TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉTŐL A 2020/2021. TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉIG BEIRATKOZOTT HALLGATÓKNAK:

Az oklevél minősítése mesterképzési szakon az alábbi öt érdemjegy két tizedesjegyre kerekített számtani átlaga:

 • két szigorlat érdemjegye,
 • a záróvizsga két érdemjegye,
 • a szakdolgozat érdemjegye.

A 2021/2022. TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉTŐL BEIRATKOZOTT HALLGATÓKNAK:

 Az oklevél minősítése mesterképzési szakokon az alábbi négy eredmény két tizedesjegyre kerekített számtani átlaga: 

 • a képzésen teljesített tárgyak kreditekkel súlyozott átlaga két tizedesjegyre kerekítve,  
 • amennyiben a képzés mintatanterve szigorlatokat ír elő, a szigorlatok érdemjegyeinek számtani átlaga két tizedesjegyre kerekítve,
 • a záróvizsga két érdemjegyének számtani átlaga két tizedesjegyre kerekítve,
 • a szakdolgozat érdemjegye.

Idegennyelvi követelmények

(A felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet alapján.)

Marketing, Master of Business Administration, Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, Pénzügy, Számvitel, Vezetés és szervezés mesterképzési szakokon: 

A mesterfokozat megszerzéséhez

 • angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy
 • egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy
 • államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy
 • ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.