Oklevél

Oklevél MSc

Az oklevél minősítése

A 2018/2019. TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉTŐL A 2020/2021. TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉIG BEIRATKOZOTT HALLGATÓKNAK:

Az oklevél minősítése mesterképzési szakon az alábbi öt érdemjegy két tizedesjegyre kerekített számtani átlaga:

 • két szigorlat érdemjegye,
 • a záróvizsga két érdemjegye,
 • a szakdolgozat érdemjegye.

A 2021/2022. TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉTŐL BEIRATKOZOTT HALLGATÓKNAK:

 Az oklevél minősítése mesterképzési szakokon az alábbi négy eredmény két tizedesjegyre kerekített számtani átlaga: 

 • a képzésen teljesített tárgyak kreditekkel súlyozott átlaga két tizedesjegyre kerekítve,  
 • amennyiben a képzés mintatanterve szigorlatokat ír elő, a szigorlatok érdemjegyeinek számtani átlaga két tizedesjegyre kerekítve,
 • a záróvizsga két érdemjegyének számtani átlaga két tizedesjegyre kerekítve,
 • a szakdolgozat érdemjegye.

Az végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének idegen nyelvi követelményei

Az idegen nyelv ismeretére vonatkozóan az Országgyűlés 2022 végén törvényben úgy rendelkezett, hogy azt nem az oklevél megszerzésének feltételéül írja elő nyelvvizsga formájában, hanem annak oktatását és mérését a felsőoktatási intézmények feladataként határozza meg szaknyelvi ismeret formájában. A törvény intézményi szintű végrehajtásáról az Eötvös Loránd Tudományegyetem az alábbi tájékoztatást adta 2023 tavaszán:

 1. Az Egyetem jelenlegi hallgatói számára ajánlott, de nem kötelező a nyelvvizsga megszerzése az oklevél kiadásához.
 2. Tanulmányaikat a 2022/2023-as tanévben és azt követően megkezdő hallgatók számára az ELTE a tantervekben rögzíti a megszerzendő szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek meglétének szükségességét. A tantervmódosításokat az egyetem 2023. június 30-ig elvégezte.
 3. Mentesülnek az idegen nyelvi kötelezettség teljesítése alól azon hallgatók, akik még a 2023/2024-es tanév őszi félévében szerzik meg a végbizonyítványukat.

Azon hallgatók számára, akik a 2023/2024-es tanév tavaszi félévben és attól kezdődően szerzik meg a végbizonyítványukat (abszolutórium), a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésére az alábbi követelmények érvényesek1.

Valamennyi mesterszakon a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez szükséges idegen szaknyelvi ismeretek meglétének szükségességét az ELTE GTK a mesterszakos tantervekben az alábbiak szerint rögzíti:

Az egyes mesterszakoknak megfelelő Projektfeladat és a Szakdolgozat tantárgyak keretében idegen nyelvű szakirodalmak feldolgozása.

Emellett a mesterszakos felvételi követelmények a 2024-es keresztfelvételi eljárásban módosulnak az alábbiak szerint:

 • A mesterszakra felvételi követelmény: angol / német / francia / olasz / spanyol / orosz idegen nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga megléte.
 • A mindenkori, akkreditált (államilag elismert) nyelvvizsgák listáját az Oktatási Hivatal, Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ honlapja – https://nyak.oh.gov.hu/ – tartalmazza.
 • A nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű iratokat az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 14. § szabályozza.

135/2023. (V.31.) GTK KT. sz. határozat a Gazdaságtudományi Kar nyelvi követelményei változásának elfogadásáról alap- és mesterszakokon