Projektfeladat - Szakdolgozat

Projektfeladat - Szakdolgozat BSc

PROJEKTFELADAT TÁJÉKOZTATÓ

2023. szeptember 7. (csütörtök) 09.00 óra, helyszín: R aula
2023. szeptember 14. (csütörtök) 16:15 óra, helyszín: Mária Terézia terem

Moodle felületek

A Projektfeladat I. c. tágy általános (szaktól független) Moodle felülete: 2023/24/1 BBZFQO-P1-BSc-2023tavasz - Projektfeladat I. (PS)

Időrend

Projektfeladat I.
Zárthelyi dolgozat a Vizsgaközpontban 2023. szeptember 21.
8:00-12:00 óra
Témavezető preferencia sorrend megadásának határideje a Moodleben 2023. szeptember 21.
23:59 óra
Pót zárthelyi dolgozat 2023. szeptember 26.
10:00-12:00 óra
Témavezető hozzárendelés közzététele a Moodle-ban 2023. október 4-ig
Nyitó konzultációk, projektfeladat téma véglegesítése, témaválasztás feltöltése a Moodle-be 2023. október 26-ig
Projektfeladat I. dolgozatok Moodle-be történő feltöltésének határideje 2023. december 15.
23:59 óra
Projektfeladat I. prezentációk a Microsoft Teams-en keresztül

2024. január 19-ig

Projektfeladat II.
Projektfeladat II. dolgozatok Moodle-be történő feltöltésének határideje 2024. január 3.
23:59 óra
Projektfeladat II. prezentációk a Microsoft Teams-en keresztül 2024. január 19-ig
Szakdolgozat
Szakdolgozat Neptunba történő feltöltésének határideje 2023. november 14.
23:59 óra

Alapképzésen a tárgyelőkövetelmény gyengítést a Projektfeladat I. c. tárgy vonatkozásában, vagyis a Projektfeladat I. c. tárgy és annak előkövetelmény tárgyainak azonos félévben történő felvételét a 2023/2024. tanév első (őszi) félévben a „Tárgyelőkövetelmény gyengítés iránti kérelem - 2023/24/1” c. Neptun kérvény benyújtása esetén a Kari Tanulmányi Bizottság akkor és csak akkor támogatja, ha 

1. A hallgató nem elégtelen miatt nem teljesítette a tárgyat. (Vagyis, amennyiben az előkövetelmény tárgyból a hallgató elégtelent kapott, akkor a kérvényt a Kari Tanulmányi Bizottság nem támogatja.)

és

2. Fennáll az alábbiak közül legalább az egyik:
- a hallgató a 2023. tanév első (őszi) félévben szakot váltott, és a korábbi szakján teljesítette a Projektfeladat I. c. tárgy előkövetelmény tárgyait;
- a hallgató a 2022/2023. tanévben Erasmus ösztöndíj program keretében külföldön tartózkodott, és ez befolyásolta az előkövetelmény tárgyak teljesítését;
- a hallgató halmozott súlyozott tanulmányi átlaga legalább 4,00.  

DOKUMENTUMTÁR Létrehozva Módosítva
Témavezetők 2023 ősz 2023.09.01. 2023.09.01.
Útmutató és követelmények a projektfeladatok és a szakdolgozat készítéséhez 2020.10.12. 2023.09.18.
Sablon a projektfeladatok és a szakdolgozat elkészítéséhez 2020.10.12. 2023.10.10.
Projektfeladat témaválasztás konzultációs lap 2020.10.12. 2022.02.02.
Projektfeladat I. leadási konzultációs lap 2020.11.17. 2022.02.02.
Projektfeladat II. leadási konzultációs lap 2021.05.14. 2023.09.20.
Hogyan írjunk jó szakdolgozatot – Szakirodalomgyűjtés 2022.10.28. 2022.10.28.
Adatgyűjtés 2023.10.16. 2023.10.16.
Módszertani ismeretek 2023.10.16. 2023.10.16.
Prezentációs ismeretek 2023.10.16. 2023.10.16.
Szakirodalmi és hivatkozási követelmények (diasor) 2023.10.16. 2023.10.16.
Szakirodalmi és hivatkozási követelmények 2023.10.16. 2023.10.16.
DOCUMENTS Létrehozva Módosítva
Supervisors 2023 autumn 2023.09.01. 2023.09.01.
Guidelines and Requirements for Bachelor Project Work and Thesis 2023.09.01. 2023.09.20.
Template for Thesis and Project Works 2023.09.01. 2023.10.10.
CONSULTATION FORM: THESIS TOPIC CHOICE (PROJECT WORK 1) 2023.09.01. 2023.09.01.
CONSULTATION FORM: SUBMISSION OF PROJECT WORK 1 2023.09.01. 2023.09.01.
CONSULTATION FORM: SUBMISSION OF PROJECT WORK 2 2023.09.01. 2023.09.20.
Data collection 2023.10.16. 2023.10.16.
Literature and citation requirements (slides) 2023.10.16. 2023.10.16.
Literature and citation requiremen 2023.10.16. 2023.10.16.
Presentation skills 2023.10.16. 2023.10.16.
Research methodology 2023.10.16. 2023.10.16.