Mesterképzési felvételi (általános) 2023

Felvételi információk 2023 – mesterképzés

Felvételi információk 2023 – mesterképzés
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar (ELTE GTK) az alábbi, 2023 szeptemberében induló mesterszakokra várja jelentkezőit:

MBA (Master of Business Administration), csak levelező munkarendben és önköltséges formában

Nappali és levelező munkarendekben is, állami ösztöndíjas és önköltséges formákban:
Marketing
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
Pénzügy
Számvitel
Vezetés és szervezés

A felvételizők kizárólag a www.felvi.hu honlapról elérhető E-felvételin keresztül nyújthatják be jelentkezéseiket. További információ itt érhető el.

A felvételi eljáráshoz kapcsolódó fontosabb határidők az alábbiak:

 • Online felvételi jelentkezés: 2023. február 15.
 • Az E-felvételi jelentkezés hitelesítésének határideje: 2023. február 20.
 • Adatmódosítás, sorrendváltoztatás és dokumentumfeltöltés várható végső határideje: 2023. július 12.
 • Felvételi vizsga (írásbeli vizsga, valamint szakmai és motivációs beszélgetés): 2023. április 24. – május 6.
  A személyre szóló pontos felvételivizsga időpontokról és annak részleteiről 2023. április 20-ig elektronikus úton, az e-felvételi rendszerben megadott e-mail címre megküldött névre szóló behívólevélben tájékoztatjuk a jelentkezőket.
 • A felvételi döntések várható kihirdetése: 2023. július 26.

Állami ösztöndíjak:

 • A mesterképzési állami ösztöndíjas felvételi helyek előbb intézmények szerint, majd az intézményeken belül szakok szerint kerülnek elosztásra. Az így kialakuló szakonkénti állami ösztöndíjas helyekért versenyeznek felvételi pontszámaikkal az ösztöndíjas képzésre jelentkezők. 
 • 2022-ben az ELTE GTK mesterszakjaira több mint 1000-en jutottak be állami ösztöndíjjal, azaz ezek elnyerésére jók az esélyek.
 • Az állami ösztöndíj megtartásának alapfeltétele: az utolsó két aktív félévben összesen 36 teljesített kredit és legalább 3,00-ás súlyozott tanulmányi átlag.

Önköltségi díjak:

 • Vezetés és szervezés, pénzügy, számvitel, marketing, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás  mesterszakok: 400 ezer Ft/félév.
 • MBA (Master of Business Administration) mesterszak: 400 ezer Ft/félév.

A felvételi eljárás további részleteiről a felvi.hu weboldalon keresztül tájékozódhat.

További kérdéseiket a inform.gtk.elte.hu/felvetelatvetel címen tehetik fel!

E tájékoztató csak a fontosabbnak tartott feltételekre terjed ki, végleges és részletes tájékoztatást az Oktatási Hivatal felvi.hu webes felületén, valamint a gtk.elte.hu honlapon keresztül adunk. Az ELTE a változtatás jogát fenntartja.

Előzetes kreditelismerési eljárás

Mesterképzésre kizárólag az vehető fel, aki legalább alapképzésben szerzett – vagy a 2006 előtti képzési rendszer szerinti legalább főiskolai szintű – végzettséggel rendelkezik. A legalább alapképzésben szerzett végzettség önmagában azonban még nem feltétlenül elegendő arra, hogy egy adott mesterképzési szakra felvételt lehessen nyerni.

Minden mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményében (8/2013 (I.30.) és 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet) megtalálható, hogy a belépéshez mely alapképzésben szerzett szakok fogadhatók el előzményként.

Az előzményként elfogadott szakok három csoportra oszthatók:

 • teljes kreditérték-beszámítással figyelembe vehető szakok,
 • meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok,
 • meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével bármely egyéb szak.

A felvételi eljárás során minden esetben ellenőrizzük (ún. előzetes kreditelelismerés), hogy a jelentkezők korábbi felsőfokú tanulmányai során teljesített tárgyai elfogadhatók-e az adott mesterképzési szakra történő belépéshez. A Master of Business Administration, a Pénzügy, a Számvitel, a Vezetés és szervezés mesterszakjaink esetében 60 kreditnyi, a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakunk esetében 45 kreditnyi, míg a Marketing mesterszakunk esetében 30 kreditnyi előtanulmányt határoz meg a jogszabály. A jelentkezés elfogadásához a Master of Business Administration, a Pénzügy, a Számvitel, a Vezetés és szervezés mesterszakjainkon azonban elegendő minimum 30, a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakunkon 15 kredittel rendelkezni, azzal a feltétellel, hogy a fennmaradó krediteket a mesterképzés tárgyaival párhuzamosan a második aktív szemeszter végéig teljesíteni szükséges. A hiányzó kreditek pótlásának részleteiről a beiratkozást követően tájékoztatjuk az érintetteket.

A felvételi eljárás során a jelentkezők előzetes kreditelismerési eljárását az ELTE GTK hivatalból lefolytatja, az előzetes kreditelismerési eljárás eredményéről határozatban tájékoztatja a jelentkezőt. Az előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatásához a jelentkező mihamarabb, de legkésőbb az adatmódosítás, sorrendváltoztatás és dokumentum feltöltés végső határidejéig köteles feltölteni a felvi.hu oldalra a jelentkezés dokumentumai közé PDF formátumban valamennyi korábbi felsőoktatási képzése vonatkozásában a leckekönyvének másolatát, vagy elektronikus tanulmányi rendszerből nyomtatott leckekönyvét, vagy oklevélmellékletét, vagy kreditigazolását, vagy teljesítésigazolását. 

MBA mesterképzési szak – előtanulmányi ismeretkörök:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai, továbbá a műszaki képzési területről a műszaki menedzser, az agrárképzési területről a vidékfejlesztési agrármérnöki, az informatikus képzési területről a gazdaságinformatikus, valamint az orvos-egészségtudomány képzési területről az egészségügyi szervező alapképzési szak.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
 • közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezetgazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) területéről 10 kredit;
 • üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, pénzügytan, gazdasági jog, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció) területéről 10 kredit;
 • társadalomtudományi ismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) területéről 10 kredit;
 • szakmai ismeretek (szervezeti viselkedés, számvitel, vállalati pénzügyek, marketing, termelésmenedzsment, vezetés és szervezés, kontrolling stratégiai tervezés, emberi erőforrás menedzsment) területéről 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó kreditek pótlásának részleteiről a beiratkozást követően tájékoztatjuk az érintetteket.

Az MBA mesterképzési további – a többi hazai mesterszaktól eltérő, egyedi – alapfeltétele, hogy a Jelentkező rendelkezzen megszerzett alapfokozat vagy főiskolai szintű végzettség birtokában legalább hároméves, míg megszerzett mesterfokozat vagy egyetemi szintű végzettség birtokában legalább kétéves szakmai gyakorlattal (oklevél kiállításától számítva eltelt idő).

Marketing mesterképzési szak – előtanulmányi ismeretkörök:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságtudományok képzési területről a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel, a nemzetközi gazdálkodás, a kereskedelem és marketing, a műszaki képzési területről a műszaki menedzser alapképzési szak.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma legalább 30 kredit az alábbi területekről:

 • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 8-12 kredit;
 • elméleti közgazdaságtani ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, regionális gazdaságtan, gazdaságtörténet) területéről 8-12 kredit;
 • üzleti szakmai ismeretek (vállalatgazdaságtan, vállalati pénzügy, marketing, számvitel, vezetés-szervezés, emberi erőforrás) területéről 10-14 kredit.

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szak - előtanulmányi ismeretkörök:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak.

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 45 kredit az alábbi területekről:

 • közgazdasági és módszertani ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, gazdaságelmélet, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságpolitika, matematika, statisztika, informatika) területéről legalább 18 kredit;
 • üzleti alapismeretek (pénzügytan, vállalati pénzügyek, vállalati gazdaságtan, marketing, számvitel, vezetés és szervezés, emberi erőforrás gazdálkodás) területéről legalább 12 kredit;
 • szakmai ismeretek területéről legalább 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 15 kredittel rendelkezzen. A hiányzó kreditek pótlásának részleteiről a beiratkozást követően tájékoztatjuk az érintetteket.

Pénzügy mesterképzési szak – előtanulmányi ismeretkörök:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pénzügy és számvitel, a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
 • közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezetgazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) területéről 10 kredit;
 • üzleti alapismeretek (vállalati gazdaságtan, számvitel, kontrolling emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti kommunikáció) területéről 10 kredit;
 • társadalomtudományi alapismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) területéről 10 kredit;
 • szakmai ismeretek (pénzügy, pénz- és tőkepiaci ismeretek, banküzemtan, pénzügypolitika, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek, vállalatértékelés) területéről 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó kreditek pótlásának részleteiről a beiratkozást követően tájékoztatjuk az érintetteket.

Számvitel mesterképzési szak – előtanulmányi ismeretkörök:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pénzügy és számvitel alapképzési szak.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
 • közgazdasági alapismeretek (mikro- és makroökonómia, pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság- elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) területéről 10 kredit;
 • üzleti ismeretek (emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti kommunikáció) területéről 10 kredit;
 • társadalomtudományi ismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia) területéről 10 kredit;
 • szakmai ismeretek (vállalati gazdaságtan, pénzügy, pénzügyi számítások és pénzügyi piacok, vezetői számvitel, pénzügyi számvitel, éves beszámoló összeállítása és elemzése, hitelintézeti és költségvetési számvitel, konszolidált beszámoló, számviteli informatika, vállalati pénzügyek, adózási ismeretek, vállalatértékelés, pénzügyi jog) területéről 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó kreditek pótlásának részleteiről a beiratkozást követően tájékoztatjuk az érintetteket.

Vezetés és szervezés mesterképzési szak – előtanulmányi ismeretkörök:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
 • közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezetgazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan) területéről 10 kredit;
 • üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügy, számvitel, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek) területéről 15 kredit;
 • társadalomtudományi ismeretek (európai uniós ismeretek, közpolitikai ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia) területéről 10 kredit;
 • szakmai ismeretek (értékteremtő folyamatok menedzsmentje, vezetés és szervezés, üzleti tervezés, vállalkozásmenedzsment, stratégiai tervezés, controlling, emberi erőforrás gazdálkodás, vezetői készségfejlesztés, információs rendszerek) területéről 10 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó kreditek pótlásának részleteiről a beiratkozást követően tájékoztatjuk az érintetteket.


Pontszámítás

A felvételi eljárás során szerezhető maximális összpontszám 100 pont, amelynek számítása kétféleképpen történhet. A két pontszámítási mód közül a jelentkező számára kedvezőbbel alkalmazzuk.

A) Hozott tanulmányi pontok (számítási mód: az alapvégzettségben teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzatából képzett összeget a teljesített tárgyak kreditjeinek összegével elosztva, a kapott eredményt kilenccel megszorozva és egész számra kerekítve): maximum 45 pont + felvételi vizsga eredménye: maximum 45 pont (amely részei: írásbeli vizsga: maximum 35 pont + szakmai és motivációs beszélgetés: maximum 10 pont) + többletpontok: maximum 10 pont. 

VAGY 

B) Írásbeli vizsga duplázása: maximum 70 pont + szakmai és motivációs beszélgetés duplázása: maximum: 20 pont + többletpontok: maximum: 10 pont.

Többletpontok számítása

Legfeljebb 10 többletpont érhető el, amely magába foglalja az alábbi jogcímeken szerezhető valamennyi pontot:

 1. (A felvételihez szükséges első diplomán túli) felsőfokú végzettség(ek)ért összesen legfeljebb 6 többletpont adható az alábbiak szerint:
  • szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél: 2 pont
  • főiskolai szintű/BSc/BA oklevél: 3 pont
  • egyetemi szintű/MSc/MA oklevél: 4 pont
  • PHD/DLA fokozat: 6 pont
 2. A második és további nyelvvizsgá(k)ért összesen legfeljebb 4 többletpont adható az alábbiak szerint:
  • középfokú (B2) komplex nyelvvizsga: 2 pont
  • felsőfokú (C1) szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsga: 2 pont
  • felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsga: 4 pont 
   (Egy idegen nyelvből csak egyféle nyelvvizsgára adható pont. A jelentkező valamennyi nyelvvizsgával kapcsolatos adatát adja meg a jelentkezése során (azt is, amelyet első nyelvvizsgaként kíván figyelembe vetetni). A feltöltött nyelvvizsgákból egy középfokú B2 típusú nyelvvizsgát a pontszámítás során (első nyelvvizsgaként) figyelmen kívül hagyunk. A második nyelvvizsga nem szükségképpen időrendi sorrendet takar. Több nyelvvizsga esetén a jelentkező számára előnyösebb pontszámítást eredményező sorrend szerint adható többletpont.)
 3. Szakmai tudományos munkáért összesen legfeljebb 6 többletpont adható az alábbiak szerint: 
  • intézményi TDK különdíj: 1 pont
  • intézményi TDK 1-3. hely: 2 pont 
  • OTDK 1-3. hely vagy különdíj: 3 pont 
  • megjelent/elfogadott publikáció 3 pont (A pontszámítás során tudományos, referált folyóiratban megjelent vagy közlésre elfogadott közleményre adható.) 
  • tudományos konferencián előadás tartása: 2 pont 
  • demonstrátor: 2 pont 
 4. Előnyben részesítés körében összesen legfeljebb 3 többletpont adható az alábbiak szerint: 
  • GYES: 2 pont 
  • fogyatékosság: 2 pont 
  • hátrányos helyzet: 1 pont