Záróvizsga

Záróvizsga BSc

ZÁRÓVIZSA TÁJÉKOZTATÓ

2022. szeptember 13. (kedd) 16:00-17:00 óra, helyszíne a Gólyavár Pázmány Péter terem
2022. szeptember 15. (csütörtök) 12:00-14:00 óra, helyszíne a Gólyavár Pázmány Péter terem

A minden alapképzésre érvényes tartalmak az Általános információk részben, míg az egyes képzésekre vonatkozó információk a Képzésspecifikus információk részben találhatóak.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Záróvizsgára az a hallgató jelentkezhet aki a végbizonyítványát (abszolutórium) megszerezte vagy várhatóan legkésőbb a záróvizsga kezdetéig megszerzi. A végbizonyítvány (abszolutórium) annak igazolása, hogy a hallgató a szak tantervében előírt tanulmányi és vizsgakötelezettségeknek (a szakdolgozat, az előírt államilag elismert nyelvvizsga és a záróvizsga kivételével) mindenben eleget tett, a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontokat megszerezte. A végbizonyítvány abban a félévben kerül kiállításra, mely félévben a hallgató az abszolutórium feltételeit teljesítette.

A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik záróvizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.

A záróvizsgán az a hallgató vehet részt, aki

  • a végbizonyítványt (abszolutórium) megszerezte,
  • költségtérítéssel/önköltséggel, kártérítéssel, egyéb díjakkal és térítésekkel nem tartozik, az Egyetem leltári tárgyait leadta,
  • szakdolgozatát határidőre benyújtotta.

A záróvizsgára a jelentkezését az érintett hallgató, valamint a volt hallgató legkésőbb 72 órával a záróvizsga napját megelőzően visszavonhatja. Visszavont záróvizsgára jelentkezés esetén a hallgató – a különös méltánylást érdemlő, a visszavonással egyidejűleg igazolt, a HKR 143. § (3) bekezdésében meghatározott valamely ok kivételével – legkorábban a következő záróvizsgaidőszakra jelentkezhet újra záróvizsgára.

A záróvizsga az alábbi két részből áll:

  1. a hallgató a záróvizsga-bizottság előtt ismerteti és megvédi szakdolgozatát. Az opponensi bírálatban, valamint a záróvizsga-bizottság által helyben feltett kérdésekre válaszol. A záróvizsga-bizottság a védés és a bírálatban javasolt érdemjegy alapján kialakítja az ötfokozatú szakdolgozati jegyet;
  2. a hallgató a záróvizsga tételei közül két tételt kap, kidolgoz, majd ismertet a záróvizsga-bizottság előtt, amelyet a bizottság egy-egy ötfokozatú záróvizsgajeggyel értékel.

IDŐREND

Jelentkezés záróvizsgára 2022. szeptember 12. 08:00 - 2022. szeptember 18. 23:59
Záróvizsga tájékoztató 2022. szeptember 13. 16:00-17:00
2022. szeptember 15. 12:00-14:00
Végleges szakdolgozat csomagok feltöltése a Neptunba 2022. november 14. 08:00 - 2022. november 20. 23:59
Záróvizsga időszak a 2022/2023. tanév első (őszi) félévében 2023. január 5. - 2023. január 10.
Szakdolgozat prezentáció feltöltése a Neptunba a záróvizsgát megelőzően kettő nappal
Záróvizsga nap

2023. január 5. (csütörtök)
2023. január 6. (péntek)
2023. január 9. (hétfő)
2023. január 10. (kedd)

ZÁRÓVIZSGA JELETNKEZÉS

A záróvizsga jelentkezés első lépése a záróvizsga időszakra történő jelentkezés, amelyre 2022. szeptember 12. (hétfő) 08:00 órától 2022. szeptember 18. (vasárnap) 23:59 óráig van lehetőség. 

Az aktuális záróvizsga időszakra a "Záróvizsga időszak jelentkezés" című Neptun kérvény leadásával lehet jelentkezni. A kérvény a jelentkezési időszakban érhető el az ELTE Neptun HWEB felületen Ügyintézés>Kérvények menüpontban. A záróvizsga időszakra jelenkezett hallgatók záróvizsga beosztását (záróvizsga nap és időpont kijelölése) a Tanulmányi Hivatal végzi.

SZAKDOLGOZAT FELTÖLTÉS

Az elkészült (végleges) Szakdolgozatot az ELTE HKR 358. § (2) bekezdése alapján a Neptunba elektronikusan fel kell tölteni.

A végleges szakdolgozatot és annak mellékleteit (ún. szakdolgozat csomag) 2022. november 14. (hétfő) 08:00 órától 2022. november 20. (vasárnap) 23:59 óráig lehet a Neptunba feltölteni.

A  szakdolgozat feltöltési csomag tartalma:

  • Projektfeladat I. konzultációs és értékelő lap (amelyet a Projektfeladat I. c. tárgy értékelésére a bizottságtól kapott) pdf formátumban: [hallgató vezeték neve]_[hallgató keresztneve]_[neptun-kód]_projektfeladat_1_értékelő lap.pdf
  • a Projektfeladat II. konzultációs és értékelő lap (amelyet a Projektfeladat II. c. tárgy értékelésére a bizottságtól kapott) pdf formátumban: [hallgató vezeték neve]_[hallgató keresztneve]_[neptun-kód]_projektfeladat_2_értékelő lap.pdf
  • a végleges szakdolgozat változás követéses word formátumban: [hallgató vezeték neve]_[hallgató keresztneve]_ [hallgató neptun kódja]_szakdolgozat.docx
  • a végleges szakdolgozat pdf formátumban: [hallgató vezeték neve]_[hallgató keresztneve]_szakdolgozat.pdf
  • minden a szakdolgozathoz kapcsolódó egyéb dokumentum

A Neptun egy fájlt enged a szakdolgozatként feltölteni, ezért a feltöltést megelőzően a szakdolgozat feltöltési csomagot ZIP formátumban létre kell hozni.

A szakdolgozat feltöltésének menetéről részletesen az alábbi linken részletes információt videó formátumban: https://web.microsoftstream.com/video/b3944cb0-20d8-44ec-8873-d4fb5e9aaa57.

A ZÁRÓVIZSGA MENETE ÉS A SZAKDOLGOZAT PREZENTÁCIÓJÁNAK FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A prezentáció diáit a záróvizsgát megelőzően kettő nappal ppt formátumban a következő szerkezetű fájlnévvel - [hallgató vezeték neve]_[hallgató keresztneve]_szakdolgozat ZV prezentáció.ppt - kell feltölteni a Neptunba.  A feltöltéshez lépjen be a Neptun HWEB felületre és válassza ki a Tanulmányok>Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés menüpontot, majd kattintson az Ugrás a virtuális térre gombra. A virtuális térben válassza ki a Dokumentumok mappát, majd kattintson az Új dokumentum felvétele gombra és töltse fel a prezentációt.

A záróvizsga menetéről és a szakdolgozat prezentációjának formai követelményeiről részletes tájékoztatás az alábbi kiadványban található: Tájékoztató a záróvizsga menetéről és a szakdolgozat prezentációjának formai követelményeiről

ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS VISSZAVONÁSA

A záróvizsgára a jelentkezését az érintett hallgató, valamint a volt hallgató legkésőbb 72 órával a záróvizsga napját megelőzően a "Záróvizsga jelentkezés visszavonása" című Neptun kérvény leadásával visszavonhatja. A kérvény a jelentkezési időszak végétől érhető el az ELTE Neptun HWEB felületen Ügyintézés>Kérvények menüpontban. 

KÉPZÉSSPECIFIKUS INFORMÁCIÓK

Gazdálkodási és menedzsment

Cím Érvényesség Módosítva Létrehozva
Cím Érvényesség Módosítva Létrehozva
Záróvizsga témakörök (Gazdálkodási és menedzsment) 2022/23/1 2022.10.24. 2021.10.28.
Topics for Final Examination (International Business Economics BA) 2022/23/1 2022.10.24. 2022.10.24.

Kereskedelem és marketing

Cím Érvényesség Módosítva Létrehozva
Cím Érvényesség Módosítva Létrehozva
Záróvizsga témakörök (Kereskedelem és marketing) 2022/23/1 2022.10.24. 2021.10.28.

Nemzetközi gazdálkodás

Cím Érvényesség Módosítva Létrehozva
Cím Érvényesség Módosítva Létrehozva
Záróvizsga témakörök (Nemzetközi gazdálkodás) 2022/23/1 2022.10.24. 2021.10.28.
Topics for Final Examination (Business Economy and Management BA) 2022/23/1 2022.10.24. 2022.10.24.

Pénzügy és számvitel

Cím Érvényesség Módosítva Létrehozva
Cím Érvényesség Módosítva Létrehozva
Záróvizsga témakörök (Pénzügy és számvitel) 2022/23/1 2022.10.24. 2021.10.28.
Topics for Final Examination (Finance and Accounting BA) 2022/23/1 2022.10.24. 2022.10.24.