Oklevél

Oklevél BSc

Az oklevél minősítése

A 2018/2019. tanév őszi félévétől a 2020/2021. tanév tavaszi félévéig beiratkozott hallgatóknak:

Az oklevél minősítése alapképzési szakokon az alábbi négy érdemjegy két tizedesjegyre kerekített számtani átlaga:

  • tantárgyi átlag: a mintatanterv szerinti kötelező és kötelezően választható tantárgyakból szerzett jegyek kreditekkel súlyozott átlaga;
  • a záróvizsga két érdemjegye;
  • a szakdolgozat érdemjegye.

A 2021/2022. tanév őszi félévétől beiratkozott hallgatóknak:

 Az oklevél minősítése alapképzési szakokon az alábbi négy eredmény két tizedesjegyre kerekített számtani átlaga: 

  • a képzésen teljesített tárgyak kreditekkel súlyozott átlaga két tizedesjegyre kerekítve,  
  • amennyiben a képzés mintatanterve szigorlatokat ír elő, a szigorlatok érdemjegyeinek számtani átlaga két tizedesjegyre kerekítve,
  • a záróvizsga két érdemjegyének számtani átlaga két tizedesjegyre kerekítve,
  • a szakdolgozat érdemjegye.

Idegennyelvi követelmények

(A felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet alapján.)

Gazdálkodási és menedzsment (Business Administration and Management) alapképzési szak

"Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges."

Egy középfokú szakmai, vagy felsőfokú nyelvvizsga szükséges.

A mindenkori, akkreditált (államilag elismert) nyelvvizsgák listáját az Oktatási Hivatal, Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ honlapja – https://nyak.oh.gov.hu/ – tartalmazza. 

A szak képzési területe Gazdaságtudományi képzési terület, így minden olyan szaknyelvi nyelvvizsga elfogadandó, amely ezen képzési területen belüli. Ilyenek például a gazdasági, az üzleti, az idegenforgalmi vagy a pénzügyi-számviteli nyelvvizsgák.

Felsőfokú a nyelvvizsgaként az akkreditált nyelvvizsgarendszerek felsőfokú (C1) vizsgái ismerhetőek el. Az emelt szintű érettségi – megfelelő pontszámmal – a hatályos szabályozás szerint általános középfokú nyelvvizsgának felel meg, így nem fogadható el.

A nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű iratokat az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet  14. § szabályozza.

Kereskedelem és marketing (Commerce and Marketing) alapképzési szak

"Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges."

Egy középfokú szakmai, vagy felsőfokú nyelvvizsga szükséges.

A mindenkori, akkreditált (államilag elismert) nyelvvizsgák listáját az Oktatási Hivatal, Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ honlapja – https://nyak.oh.gov.hu/ – tartalmazza. 

A szak képzési területe Gazdaságtudományi képzési terület, így minden olyan szaknyelvi nyelvvizsga elfogadandó, amely ezen képzési területen belüli. Ilyenek például a gazdasági, az üzleti, az idegenforgalmi vagy a pénzügyi-számviteli nyelvvizsgák. 

Felsőfokú a nyelvvizsgaként az akkreditált nyelvvizsgarendszerek felsőfokú (C1) vizsgái ismerhetőek el. Az emelt szintű érettségi – megfelelő pontszámmal – a hatályos szabályozás szerint általános középfokú nyelvvizsgának felel meg, így nem fogadható el.

A nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű iratokat az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet  14. § szabályozza.

Nemzetközi gazdálkodás (International Business Economics) alapképzési szak

"Az alapfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges, amelyek közül az egyik nyelvvizsga államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsgával kiváltható."

Kettő középfokú szakmai, vagy egy középfokú szakmai és egy felsőfokú nyelvvizsga szükséges.

A mindenkori, akkreditált (államilag elismert) nyelvvizsgák listáját az Oktatási Hivatal, Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ honlapja – https://nyak.oh.gov.hu/ – tartalmazza. 

A szak képzési területe Gazdaságtudományi képzési terület, így minden olyan szaknyelvi nyelvvizsga elfogadandó, amely ezen képzési területen belüli. Ilyenek például a gazdasági, az üzleti, az idegenforgalmi vagy a pénzügyi-számviteli nyelvvizsgák. 

Felsőfokú a nyelvvizsgaként az akkreditált nyelvvizsgarendszerek felsőfokú (C1) vizsgái ismerhetőek el. Az emelt szintű érettségi – megfelelő pontszámmal – a hatályos szabályozás szerint általános középfokú nyelvvizsgának felel meg, így nem fogadható el.

A nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű iratokat az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet  14. § szabályozza.

Pénzügy és számvitel (Finance and Accounting) alapképzési szak

"Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges."

Egy középfokú szakmai, vagy felsőfokú nyelvvizsga szükséges.

A mindenkori, akkreditált (államilag elismert) nyelvvizsgák listáját az Oktatási Hivatal, Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ honlapja – https://nyak.oh.gov.hu/ – tartalmazza. 

A szak képzési területe Gazdaságtudományi képzési terület, így minden olyan szaknyelvi nyelvvizsga elfogadandó, amely ezen képzési területen belüli. Ilyenek például a gazdasági, az üzleti, az idegenforgalmi vagy a pénzügyi-számviteli nyelvvizsgák. 

Felsőfokú a nyelvvizsgaként az akkreditált nyelvvizsgarendszerek felsőfokú (C1) vizsgái ismerhetőek el. Az emelt szintű érettségi – megfelelő pontszámmal – a hatályos szabályozás szerint általános középfokú nyelvvizsgának felel meg, így nem fogadható el.

A nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű iratokat az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet  14. § szabályozza.