Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíjra az ELTE Gazdaságtudományi Karának teljes idejű (nappali munkarendű) állami ösztöndíjas képzésben részt vevő, aktív státuszú hallgatója jogosult.

Tanulmányi öszöndíjat az a hallgató kaphat, aki az ösztöndíj folyósítás félévet megelőzően - ugyanazon munkarendű, ugyanazon finanszírozási formájú - ugyanazon képzésen az utolsó aktív félévében legalább 15 kreditet teljesített.

A tanulmányi ösztöndíj havi összege a korrigált kreditindex érték 5.000-szeresének a kerekítés szabályai szerint 100 Ft-ra kerekített összege.

Képzési szint minimális korrigált kreditindex a 2021/22/2 félévben
alapképzés 3,52
mesterképzés 2,19

 

Tanulmányi ösztöndíjat állami ösztöndíjas, teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók legfeljebb 50%-a kaphat, akinek tanulmányi ösztöndíj kiszámításához szükséges tanulmányi teljesítménye (korrigált kreditindexe) magasabb, mint a valamennyi államilag támogatott teljes idejű képzésen részt vevő hallgatót tartalmazó összesített jegyzékén a rangsor felénél elhelyezkedő hallgató korrigált kreditindexe.

(A tájékoztatás nem teljeskörő, a részletes szabályozás a HKR 100.§-ban és 361/B. §-ban érhető el.)