Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott finanszírozási formában, nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgató jogosult, a GTK-n folytatott képzésen teljesített második aktív tanulmányi félévtől.

A tanulmányi ösztöndíjra a hallgató az adott félévre történő regisztrációja útján pályázik, vagyis a hallgatónak az aktív félévre bejelentkezésen túlmenően nincs teendője.

A tanulmányi ösztöndíjak megállapítása a GTK-n képzési szintenként történik, a képzési szinten belül viszont függetlenül attól, hogy a hallgató melyik, a GTK által anyakarként folytatott képzésen rendelkezik hallgatói jogviszonnyal.

A tanulmányi ösztöndíj összegének megállapítása a legutolsó aktív GTK-s tanulmányi félév tanulmányi teljesítménye alapján történik. Vagyis amennyiben a hallgató a tárgyfélévet közvetlenül megelőző félévben passzív féléven volt, akkor az azt megelőző aktív félév teljesítménye alapján lehet jogosult tanulmányi ösztöndíjra.

Nem kaphat tanulmányi ösztöndíjat az a hallgató, aki 15 kreditnél kevesebbet teljesített.

A tanulmányi teljesítmény mérőszáma a félévben elért két tizedesre kerekített korrigált kreditindex érték. Az ön által elért pontos korrigált kreditindex értéket az ELTE Neptun hallgatói webes felületen a Tanulmányok > Tanulmányi átlagok menüpontban a megfelelő félév kiválasztását követően Korrigált kreditindex felirat mellett találja meg. A korrigált kreditindex kiszámításának algoritmusát a HKR 4. § (40) bekezdése rögzíti.

Amennyiben a kiszámított korrigált kreditindex 6,00-nál magasabb, úgy azt a tanulmányi ösztöndíj odaítélésekor 6,00 korrigált kreditindex értékkel kell figyelembe venni.

A pontos szabályokat Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata II. kötet Hallgatói Követelményrendszer rögzíti.

 

2023/2024. tanév II. félévére megállapított tanulmányi ösztöndíjak

A 2023/2024. tanév II. félévében folyósított tanulmányi ösztöndíjak megállapítására a 2023/2024. tanév I. félévének lezárását és a 2023/2024. tanév II. félév regisztrációs időszakának lezárultát követően nyílik lehetőség.

A tanulmányi ösztöndíjak számfejtést követően havonta, a 2/2024. (I. 2.) számú kancellári körlevél a hallgatói kifizetések féléves ütemtervéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen dokumentumban meghatározott Várható utalási napon kerülnek utalványozásra. 

 

2023/2024. tanév I. félévére megállapított tanulmányi ösztöndíjak

A 2023/2024. tanév I. félévében folyósított tanulmányi ösztöndíjak megállapítására a 2022/2023. tanév II. félévének lezárását és a 2023/2024. tanév I. félév regisztrációs időszakának lezárultát követően nyílik lehetőség.

A tanulmányi ösztöndíjak számfejtést követően havonta, a 5/2023. (IX. 04.) számú kancellári körlevél a hallgatói kifizetések féléves ütemtervéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen dokumentumban meghatározott Várható utalási napon kerülnek utalványozásra. 

2022/2023. tanév II. félévére megállapított tanulmányi ösztöndíjak

A 2022/2023. tanév II. félévében esedékes tanulmányi ösztöndíjak megállapítására a 2022/2023. tanév I. félévének lezárását és a 2022/2023. tanév II. félév regisztrációs időszakának lezárultát követően nyílik lehetőség.

A tanulmányi ösztöndíjak számfejtést követően havonta, a 2/2023. (I. 23.) számú kancellári körlevél a hallgatói kifizetések féléves ütemtervéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen dokumentumban meghatározott Várható utalási napon kerülnek utalványozásra. 

2022/2023. tanév I. félévére megállapított tanulmányi ösztöndíjak

Képzési szint minimális korrigált kreditindex  Minimum  havi összeg Maximum havi összeg
alapképzés 4,00 16.700 Ft 83.500 Ft
mesterképzés 3,60 16.700 Ft 83.200 Ft