Erasmus+

Erasmus+ pályázati felhívás

2023.02.06.
Erasmus+ pályázati felhívás
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2023/2024-es tanévben Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

A pályázat keretében az alábbi mobilitások megvalósítása lehetséges:

 • részképzés,
 • szakmai gyakorlat,
 • diplomaszerzés/abszolválás utáni szakmai gyakorlat.
Aktuális pályázati időszak2023. február 6. – március 6. 20 óra, a NEPTUN-felületen (valamint papírpéldány leadása). 2024. szeptember 30-ig megvalósuló mobilitások pályázhatók.

Útmutató

SZAKMAI GYAKORLAT (STUDENT MOBILITY FOR PLACEMENTS – SMP) – folyamatosan pályázható

Európai Unió intézményeinek és szerveinek kivételével bármely Erasmus+ programországbeli céghez, szervezethez pályázhatsz gyakornoknak, feltéve, hogy a tevékenység illeszkedik a tanulmányaidhoz. Amennyiben a szakmai gyakorlatod során teljesíted a GTK „Szakmai gyakorlat” követelményeit, és ezt igazolni tudod, a külföldi szakmai gyakorlatot elismertetheted.

TANULMÁNYI MOBILITÁS (STUDENT MOBILITY FOR STUDIES – SMS)

A pályázat keretében 2024. szeptember 30-ig pályázható részképzés.

A részképzési pályázatokat az ELTE GTK mobilitási helyeire papír alapon és online (Neptun) is be kell benyújtani.

 • A papír alapú pályázatot 1 példányban a GTK Rákóczi út. 7. Q épület Rákóczi úti bejáratánál a kívülről megközelíthető postaládában várjuk (lezárt borítékban) 2023. március 6. 20.00 óráig. A pályázat leadható személyesen a TH-n, ügyfélfogadási időben.
 • A pályázatokat részképzésre online 2023. március 6. 20.00 óráig a Neptun-felületen kell benyújtani.
 • A Neptunban és papír alapon benyújtott jelentkezésnek meg kell egyeznie (kivétel, ha a partneregyetem Neptunban még nem elérhető).

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK

A pályázathoz kapcsolódó tájékoztatók:

 • A partneregyetemek megismerésében segítenek a GTK HÖK fogadóintézményeket bemutató posztjai;
 • GTK HÖK pályázást támogató találkozó időpontja: február 24. 16:40–18:30 Q101.
  Lehetőségetek nyílik feltenni kérdéseiteket egy kötetlen beszélgetés keretében az Erasmus+ programmal kapcsolatban (pályázás menete, egyetemek, tippek, tapasztalatok) a GTK HÖK külügyi alelnökének. További részletekért kövessétek a GTK HÖK Facebook-oldalát!
 • GTK pályázást támogató videó (kreditmobilitási terv kitöltése és pályázási tanácsok)

ELBÍRÁLÁS

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést. Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 3 héten belül. (Az eredmény megtekintéséhez be kell lépni a Neptun felületére.)

Érvényes pályázatnak kizárólag a határidőre leadott és hiánytalanul kitöltött pályázati anyag számít. A hamis adatokat tartalmazó, hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan pályázatokat nem fogadjuk el.

ERASMUS+ TANULMÁNYI MOBILITÁS – TANÁCSOK ÉS GYIK

A pályázat előkészítése során a Te feladatod, hogy tájékozódj a partneregyetemek honlapján a kurzus kínálatáról. Amennyiben ez bármely okból kifolyólag nem elérhető, kérd az Erasmus-koordinátorok segítségét az adott intézményben.

Mi az ELTE intézményi Erasmus-kódja?
HU BUDAPES01

Melyik félévre pályázhatok a tavaszi és az őszi pályázási időszakban?
Az ún. fő pályázási időszak általában január végétől / február elejétől március elejéig tart, a következő tanév őszi és tavaszi féléveire lehet pályázni. A szeptemberi pótpályázati időszakban már csak az adott tanév tavaszi/nyári félévére lehet jelentkezni, a még be nem töltött helyekre.

Alapszakos hallgatóként mik a jelentkezés feltételei?
Alapszakos nappali és részképzéses, illetve államilag támogatott és költségtérítéses hallgatóként is pályázhatsz, ennek a feltétele egy lezárt félév.

Mesterképzéses hallgatóként hogyan jelentkezhetek?
Mester nappali és részképzéses, illetve államilag támogatott és költségtérítéses hallgatóként már az első félévben is pályázhatsz. Nem feltétel az egy lezárt félév,  de ilyen esetben csak papíron tudsz jelentkezni, és csak a tavaszi félévben utazhatsz.

Keresztféléves és levelező hallgató is jelentkezhet?
Igen, és a keresztfélévben belépőknek javasolt is az 1. félévükben (a fő pályázási időszakban) a következő tavaszi (3.) félévükre pályázni.

Milyen nyelvtudás szükséges a kiutazáshoz?
A tervezett tanulmányok nyelvén B2-es szintű nyelvtudásra van szükséged, ez a kiutazás feltétele. Ha pl. Németországba szeretnél menni, de angol nyelvű órákat veszel fel, akkor az angol a tanulmányok nyelve. A nyelvi követelményeket a kiutazás előtt teljesítened kell.

A GTK hallgatójaként milyen kari sajátosságokra kell figyelnem?

A pályázati dokumentumok elkészítése:
– A motivációs levél

A motivációs levél és a tanulmányi terv nyelve az angol, ha más nyelven (is) szeretnél felvenni tárgyakat, akkor a tanulmányok nyelve mellett még egy nyelven elkészítheted a motivációs levelet. A meggyőző, tartalmas motivációs levél azért fontos, mert megindokolja, hogy mért az adott egyetemre szeretnél menni; megmutatja, hogy illeszkedik a tanulmányaidba, és bizonyítja a szakmai nyelvi alkalmasságodat. Érdemes tehát a motivációs tervet nyelvileg igényesen elkészíteni. (Bírálat során nem pontozott.)
– A tanulmányi és kreditmobilitási terv
A tanulmányi terv azt mutatja meg, hogy a fogadó intézményben mit szeretnél tanulni, valamint, hogy a GTK-s képzésed mely elemeit szeretnéd kiváltani a külföldi mobilitás során. Ebből látható lesz, hogy milyen mértékig tervezed kiváltani a kettős terhelést és mennyire jártál utána a kinti lehetőségeknek.
A pályázásnál maximum három intézményre lehet beadni tanulmányi tervet (5-5-5 pont). A több intézményre leadott pályázatok nem csak a pontszámot növelik, hanem a nyerési esélyt is!
A tervezett kurzusok adatait vedd fel a GTK kreditmobilitási tervébe. Az Erasmus+ kreditmobilitási terv bemutatja, hogy a tárgyak hogyan kapcsolódnak az itthoni tanulmányaidhoz: a kinti tárgyat szabadon választhatóként (SZ), valamelyik KV tárgycsoport részeként (pl. Jogi KV), vagy kötelező mintatantervi tárgyként (ELTE GTK kód, tárgynév, kreditszám) tervezed a befogadást.
A tanulmányi terv táblázataiban megnevezett tantárgyak esetén a tervezett órákat kell bemutatni (a kreditek elfogadását később, a valóban felvett kurzusok teljesítése után kell kérvényezni). Egy félév alatt 30 ECTS kredit tervezése (és az ösztöndíj megnyerését követően felvétele) ajánlott a partnerintézményben, amelyből minimum 20 kredit értékű tárgyat kell majd teljesítened és a GTK-n elfogadtatni. Az alábbiakat figyelembe véve körültekintően nézd át, hogy mely tárgyakat szeretnéd felvenni, és ezek hány kreditesek a kinti egyetemen. Ezek a tárgyak hogyan illeszkednek a tanulmányaidba? Mi az, ami hasonló az itthoni tárgyakhoz a tematika alapján?

Hogyan tudom a kinti teljesítést és a GTK-s tanulmányaimat optimálisan összehangolni?
Ha külföldi félévet tervezel, a legegyszerűbb a szabadon választható tárgyakat elfogadtatni. Javasoljuk azonban, hogy csak 10-15 kreditet tervezz ilyen módon teljesíteni.
A mintatantervben a köt. vál. tárgycsoportokba tartozó tárgyakat a mobilitás során végzett tárgyakkal könnyen kiválthatod! Javasoljuk, hogy ilyen tárgyakból 9-15 kreditet tervezz. A kreditmobilitási tervben a tárgykódot add meg, ha a két tárgy nagyon hasonló, egyéb esetben a KV blokk elnevezését (pl. Jogi KV).
A kötelező tárgyakat is lehetséges kint teljesíteni, de ez még inkább körültekintő tervezést igényel! Lehet például, hogy a fogadó egyetemen létszámkorlát miatt nem tudsz egy tárgyat felvenni, a tervezett kötelező tárgyat nem tudod kint teljesíteni, miközben jó eséllyel találnál köt. vál. tárgycsoportokba tartozó további tárgyakat. Vedd figyelembe azt is, hogy a szigorlati tárgyak esetén a szigorlat a magyar tananyagot kéri majd számon! Ha a külföldön végzett tárgy címe közel azonos és a tematikák nagyon hasonlóak és legalább akkora a kreditszám is, mint a GTK-n, akkor nyugodtan tervezz ilyen teljesítést is.

Vannak-e részképzési mobilitásra javasolt félévek?
Igen, alapképzési szakokon a 4. félév tekinthető a javasolt „mobilitási ablaknak”, a második legjobb választás az 5. félév (a Projektfeladat I. távollét mellett is végezhető). Mesterszakokon a 3. félév ajánlott. Természetesen ezeket a javaslatokat felülírhatja, ha a célország oktatási időszakai őszi vagy tavaszi pályázást indokolnak.

ERASMUS+ SZAKMAI GYAKORLAT MOBILITÁS – TANÁCSOK ÉS GYIK

Pályázás Erasmus szakmai gyakorlatra folyamatos: pályázati időszak alatt a tanulmányi mobilitásra is érvényes módon nyújtható be, míg a pályázási időszakon kívül a pályázat menetéről az outgoing@gtk.elte.hu email címen lehet érdeklődni.

Milyen szakmai gyakorlatra lehet jelentkezni?

A szakmai gyakorlat esetében két típus érhető el hallgatói jogviszony alapján: aktív hallgatói jogviszony alatt történő és diplomaszerzés/abszolválás utáni szakmai gyakorlat.

 • aktív hallgatói jogviszony alatt történő szakmai gyakorlat: alatt szükséges aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezned az ELTE GTK-n a mobilitás teljes időszaka alatt.
 • diplomaszerzés/abszolválás utáni szakmai gyakorlat: estén szakmai gyakorlatod a diplomaszerzés/abszolválás után kezdődhet meg és legkésőbb a diploma megszerzésétől/abszolválás időpontjától számított 360 napon belül szükséges befejeződnie.

És három típus a szakmai gyakorlat minősége alapján:

 • kötelező szakmai gyakorlat: ha a tantervedben szerepel kötelező szakmai gyakorlat és ezt szeretnéd teljesíteni.
 • önkéntes szakmai gyakorlat: ha a tantervedben nem szerepel kötelező szakmai gyakorlat, de aktív hallgatói jogviszony alatt szeretnél szakmai gyakorlat mobilitáson részt venni.
 • diplomaszerzés/abszolválás utáni szakmai gyakorlat: ha szakmai gyakorlatot a diplomaszerzés/abszolválás után szeretnél teljesíteni.

Elérhető-e Erasmus szakmai gyakorlati helyekről ELTE-s lista?
Nem, szakmai gyakorlati helyet neked szükséges keresned.

Mit tartalmaz a fogadólevél/meghívólevél?
A fogadólevelet/meghívólevelet a fogadó cég/szervezet állítja ki, amellyel kifejezi a fogadási szándékot. Általában tartalmazza a szakmai gyakorlat kezdő és záró dátumát, az ellátandó feladatokat és akár a készségeket/képességeket, amelyeket a mobilitás alatt tudsz fejleszteni.

Mi fogadható el fogadólevélnek/meghívólevélnek?
Az ELTE-s DECLARATION OF ACCEPTANCE dokumentum használható, amennyiben aláírással és keltezéssel ellátott a dokumentum. Ezen kívül lehet a cég saját fejléces papírján kiállított (aláírt) dokumentum, de akár egy email is cégszerű aláírással.

Mit tartalmaz a munkaterv?
A munkaterv tartalmazza például a szakmai gyakorlat kezdő és záró dátumát, az ellátandó feladatokat, készségeket/képességeket, amelyeket a mobilitásod alatt tudsz fejleszteni. 

Pályázás során fontos-e a benyújtott dokumentum formátuma?
Igen, a benyújtott dokumentumokat pdf formában tudjuk befogadni. Word formátumban küldött dokumentumot nem áll módunkban elfogadni.

Automatikus-e az Erasmus+ szakmai gyakorlat jelentkezés?
Nem, az Erasmus+ szakmai gyakorlatra szükséges jelentkezést benyújtani, amelyről pozitív kari bírálat esetén a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz hivatalos döntést. Pályázati időszakon kívül a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság ritkábban ülésezik, a pályázatok elbírálása akár hosszabb időt is igénybe vehet.

Mire figyeljek diplomaszerzés/abszolválás utáni szakmai gyakorlat esetén?
Diplomaszerzés/abszolválás utáni szakmai gyakorlat esetén a jelentkezés során szükséges aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezned, azonban a szakmai gyakorlat maga, csak a diplomaszerzés/abszolválás után kezdődhet meg. Az abszolválástól/diplomaszerzéstől számított 360 napod van a mobilitásod megvalósítására.

Mikor érdemes a pályázatot benyújtani?
Ha megvan a fogadófél, ajánljuk, hogy minél hamarabb nyújtsd be a pályázatod, de legalább 4 hónappal a mobilitás kezdete előtt, hogy a kiutazás kezdetére a pályázati döntésről értesülj és sikeres pályázás esetén a mobilitás előtti teendőkkel időben elkészülhess. Érdemes figyelembe venni az ünnepi időszakokat, amelyek hatással lehetnek az ügyintézés folyamatára.

Lehet-e aktív hallgatói jogviszony alatt történő mobilitást diplomaszerzés/abszolválás utáni szakmai gyakorlatra hosszabbítani?
Nem, egy mobilitás teljes időtartama alatt azonos státusszal szükséges rendelkeznie a hallgatónak: vagy a teljes idő alatt aktív hallgatói jogviszony vagy abszolvált/diplomát szerzett státusz szükséges. Amennyiben mégis szeretnél diplomaszerzés/abszolválás után is szakmai gyakorlatra jelentkezni, úgy egy új pályázatot szükséges benyújtanod.