Erasmus+

Erasmus+ pályázati felhívás

2022.09.06.
Erasmus+ pályázati felhívás
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pótpályázatot ír ki a 2022/2023-as tanévben Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre.

A pályázat keretében az alábbi mobilitások megvalósítása lehetséges:

  • részképzés,
  • szakmai gyakorlat,
  • diplomaszerzés/abszolválás utáni szakmai gyakorlat.
Aktuális pályázati időszak2022. szeptember 5–30. 20 óra, a NEPTUN-felületen (valamint papírpéldány leadása). 2023. szeptember 30-ig megvalósuló mobilitások pályázhatók.

Útmutató

SZAKMAI GYAKORLAT (STUDENT MOBILITY FOR PLACEMENTS – SMP) – folyamatosan pályázható

Bármely Erasmus+ programországbeli céghez, szervezethez pályázhatsz gyakornoknak, feltéve, hogy a tevékenység illeszkedik a tanulmányaidhoz. Amennyiben a szakmai gyakorlatod során teljesíted a GTK „Szakmai gyakorlat” követelményeit, és ezt igazolni tudod, a külföldi szakmai gyakorlatot elismertetheted.

TANULMÁNYI MOBILITÁS (STUDENT MOBILITY FOR STUDIES – SMS)

A pályázat keretében 2023. szeptember 30-ig pályázható részképzés.

A részképzési pályázatokat az ELTE GTK mobilitási helyeire papír alapon és online (Neptun) is be kell benyújtani.

  • A papír alapú pályázatot 1 példányban a GTK Rákóczi út. 7. Q épület Rákóczi úti bejáratánál a kívülről megközelíthető postaládában várjuk 2022. szeptember 30. 20.00 óráig. A pályázatot a határidőig postán is el lehet juttatni, illetve leadható személyesen a TH ügyfélfogadási idejében.
  • A pályázatokat részképzésre online 2022. szeptember 30. 20.00 óráig a Neptun-felületen kell benyújtani.

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK

A pályázathoz kapcsolódó tájékoztatók:

  • A partneregyetemek megismerésében segítenek a GTK HÖK fogadóintézményeket bemutató posztjai;
  • GTK HÖK pályázást támogató találkozó időpontja: szeptember 15. 18:00–19:45 R aula.
    Lehetőségetek nyílik feltenni kérdéseiteket egy kötetlen beszélgetés keretében az Erasmus+ programmal kapcsolatban (pályázás menete, egyetemek, tippek, tapasztalatok) a GTK HÖK külügyi alelnökének. További részletekért kövessétek a GTK HÖK Facebook-oldalát!
  • GTK pályázást támogató videó (kreditmobilitási terv kitöltése és pályázási tanácsok)

ELBÍRÁLÁS

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést. Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 3 héten belül. (Az eredmény megtekintéséhez be kell lépni a Neptun felületére.)

Érvényes pályázatnak kizárólag a határidőre leadott és hiánytalanul kitöltött pályázati anyag számít. A hamis adatokat tartalmazó, hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan pályázatokat nem fogadjuk el.

ERASMUS+ TANULMÁNYI MOBILITÁS – TANÁCSOK ÉS GYIK

A pályázat előkészítése során a Te feladatod, hogy tájékozódj a partneregyetemek honlapján a kurzus kínálatáról. Amennyiben ez bármely okból kifolyólag nem elérhető, kérd az Erasmus-koordinátorok segítségét az adott intézményben.

Melyik félévre pályázhatok a tavaszi és az őszi pályázási időszakban?
Az ún. fő pályázási időszak január végétől március elejéig tart, a következő tanév őszi és tavaszi féléveire (bizonyos intézményekbe egész évre is) lehet pályázni. A szeptemberi pótpályázati időszakban már csak az adott tanév tavaszi/nyári félévére lehet jelentkezni, a még be nem töltött helyekre.

Alapszakos hallgatóként mik a jelentkezés feltételei?
Alapszakos nappali és részképzéses, illetve államilag támogatott és költségtérítéses hallgatóként is pályázhatsz, ennek a feltétele egy lezárt félév.

Mesterképzéses hallgatóként hogyan jelentkezhetek?
Mester nappali és részképzéses, illetve államilag támogatott és költségtérítéses hallgatóként már az első félévben is pályázhatsz. Nem feltétel az egy lezárt félév,  de ilyen esetben csak papíron tudsz jelentkezni, és csak a tavaszi félévben utazhatsz.

Keresztféléves és levelező hallgató is jelentkezhet?
Igen, és a keresztfélévben belépőknek javasolt is az 1. félévükben (a fő pályázási időszakban) a következő tavaszi (3.) félévükre pályázni.

Milyen nyelvtudás szükséges a kiutazáshoz?
A tervezett tanulmányok nyelvén B2-es szintű nyelvtudásra van szükséged, ez a kiutazás feltétele. Ha pl. Németországba szeretnél menni, de angol nyelvű órákat veszel fel, akkor az angol a tanulmányok nyelve. A nyelvi követelményeket a kiutazás előtt teljesítened kell.

A GTK hallgatójaként milyen kari sajátosságokra kell figyelnem?

A pályázati dokumentumok elkészítése:
– A motivációs levél

A motivációs levél és a tanulmányi terv nyelve az angol, ha más nyelven (is) szeretnél felvenni tárgyakat, akkor a tanulmányok nyelve mellett még egy nyelven elkészítheted a motivációs levelet. A meggyőző, tartalmas motivációs levél azért fontos, mert megindokolja, hogy mért az adott egyetemre szeretnél menni; megmutatja, hogy illeszkedik a tanulmányaidba, és bizonyítja a szakmai nyelvi alkalmasságodat. Érdemes tehát a motivációs tervet nyelvileg igényesen elkészíteni. (Bírálat során nem pontozott.)
– A tanulmányi és kreditmobilitási terv
A tanulmányi terv azt mutatja meg, hogy a fogadó intézményben mit szeretnél tanulni, valamint, hogy a GTI-s képzésed mely elemeit szeretnéd kiváltani a külföldi mobilitás során. Ebből látható lesz, hogy milyen mértékig tervezed kiváltani a kettős terhelést és mennyire jártál utána a kinti lehetőségeknek.
A pályázásnál maximum három intézményre lehet beadni tanulmányi tervet (5-5-5 pont). A több intézményre leadott pályázatok nem csak a pontszámot növelik, hanem a nyerési esélyt is!
A tervezett kurzusok adatait vedd fel a GTK kreditmobilitási tervébe. Az Erasmus+ kreditmobilitási terv bemutatja, hogy a tárgyak hogyan kapcsolódnak az itthoni tanulmányaidhoz: a kinti tárgyat szabadon választhatóként (SZ), valamelyik KV tárgycsoport részeként (pl. Jogi KV), vagy kötelező mintatantervi tárgyként (ELTE GTK kód, tárgynév, kreditszám) tervezed a befogadást.
A tanulmányi terv táblázataiban megnevezett tantárgyak esetén a tervezett órákat kell bemutatni (a kreditek elfogadását később, a valóban felvett kurzusok teljesítése után kell kérvényezni). Egy félév alatt 30 ECTS kredit tervezése (és az ösztöndíj megnyerését követően felvétele) ajánlott a partnerintézményben, amelyből minimum 20 kredit értékű tárgyat kell majd teljesítened és a GTK-n elfogadtatni. Az alábbiakat figyelembe véve körültekintően nézd át, hogy mely tárgyakat szeretnéd felvenni, és ezek hány kreditesek a kinti egyetemen. Ezek a tárgyak hogyan illeszkednek a tanulmányaidba? Mi az, ami hasonló az itthoni tárgyakhoz a tematika alapján?

Hogyan tudom a kinti teljesítést és a GTK-s tanulmányaimat optimálisan összehangolni?
Ha külföldi félévet tervezel, a legegyszerűbb a szabadon választható tárgyakat elfogadtatni. Javasoljuk azonban, hogy csak 10-15 kreditet tervezz ilyen módon teljesíteni.
A mintatantervben a köt. vál. tárgycsoportokba tartozó tárgyakat a mobilitás során végzett tárgyakkal könnyen kiválthatod! Javasoljuk, hogy ilyen tárgyakból 9-15 kreditet tervezz. A kreditmobilitási tervben a tárgykódot add meg, ha a két tárgy nagyon hasonló, egyéb esetben a KV blokk elnevezését (pl. Jogi KV).
A kötelező tárgyakat is lehetséges kint teljesíteni, de ez még inkább körültekintő tervezést igényel! Lehet például, hogy a fogadó egyetemen létszámkorlát miatt nem tudsz egy tárgyat felvenni, a tervezett kötelező tárgyat nem tudod kint teljesíteni, miközben jó eséllyel találnál köt. vál. tárgycsoportokba tartozó további tárgyakat. Vedd figyelembe azt is, hogy a szigorlati tárgyak esetén a szigorlat a magyar tananyagot kéri majd számon! Ha a külföldön végzett tárgy címe közel azonos és a tematikák nagyon hasonlóak és legalább akkora a kreditszám is, mint a GTK-n, akkor nyugodtan tervezz ilyen teljesítést is.

Vannak-e részképzési mobilitásra javasolt félévek?
Igen, alapképzési szakokon a 4. félév tekinthető a javasolt „mobilitási ablaknak”, a második legjobb választás az 5. félév (a Projektfeladat I. távollét mellett is végezhető, illetve csúsztatható). Mesterszakokon a 3. félév ajánlott. Természetesen ezeket a javaslatokat felülírhatja, ha a célország oktatási időszakai őszi vagy tavaszi pályázást indokolnak.

Mi az ELTE intézményi Erasmus-kódja?
HU BUDAPES01