Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíj - 2022/2023. tanév I. félév

Tanulmányi ösztöndíjra az ELTE Gazdaságtudományi Karának teljes idejű (nappali munkarendű) állami ösztöndíjas képzésben részt vevő, aktív státuszú, nem elsőéves hallgatója jogosult.

Tanulmányi öszöndíjat az a hallgató kaphat, aki az ösztöndíj folyósítás félévet megelőző képzésen az utolsó aktív félévében legalább 15 kreditet teljesített.

Képzési szint minimális korrigált kreditindex  Minimum  havi összeg Maximum havi összeg
alapképzés 4,00 16.700 Ft 83.500 Ft
mesterképzés 3,60 16.700 Ft 83.200 Ft

 

Tanulmányi ösztöndíjat állami ösztöndíjas, teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók legfeljebb 35%-a kaphat, akinek tanulmányi ösztöndíj kiszámításához szükséges tanulmányi teljesítménye (korrigált kreditindexe) magasabb, mint a valamennyi államilag támogatott teljes idejű képzésen részt vevő hallgatót tartalmazó összesített jegyzékén a rangsor 30%-nál elhelyezkedő hallgató korrigált kreditindexe.

(A tájékoztatás nem teljeskörő, a részletes szabályozás a HKR 100.§-ban és 361/B. §-ban érhető el.)