TDK-ra készülők, gyülekező!

Szőke Richárd | 2024.04.24.
TDK-ra készülők, gyülekező!
Azok számára, akik érdeklődnek a Tudományos Diákköri Konferencia világa iránt, valamint szeretnék a jövőben bemutatni kutatási tevékenységüket, kihagyhatatlan program volt a 2024. április 17-én megrendezett TDK tájékoztató. A Bedzsula Bálint előadását és korábbi TDK-kon résztvevő GTK-s hallgatók élménybeszámolóit végigkövetők értékes információkkal gazdagodhattak a nagy presztízzsel bíró verseny hátteréről.

Hallottál már a TDK-ról valamelyik oktató óráján, de nem tudod, hogyan vehetnél részt rajta? Olvastál az utóbbi évek kiemelkedő eredményeiről, és úgy gondolod, hogy ezúttal rajtad a sor? Esetleg van már egy különleges kutatási témaötlet is a tarsolyodban? Ha akár csak az egyik kérdéssel is egyetértesz, erősen javasolt egy saját dolgozat elkészítése, amellyel olyan esélyek nyílhatnak előtted, amikkel a csupán kötelező tárgyak teljesítésével nem is találkozhatnál a képzésed során.

Az esemény előtt folyamatosan gyülekeztek a diákok, akik között voltak elsőévesek is. Elmondásuk szerint kevés előzetes információval rendelkeztek a TDK-ról, részvételükkel ezt szerették volna orvosolni, illetve megemlítették a szakmai kibontakozás lehetőségét, mint a jövőbeli szereplés egyik előnyét. Ugyan tudtam, hogy ők még csak a második félévüknél tartanak a képzésben, a potenciális kutatásuk témájára irányuló kérdésre a personal finance témakörét és a pénzügyi folyamatokat jelölték meg.

A kora esti tájékoztatón először dr. Bedzsula Bálint ismertette a TDK-val kapcsolatos tudnivalókat, az elvégzendő feladatokat és a befektetett munka egyéni fejlődésre gyakorolt hatásait. Az ELTE GTK adjunktusa a TDK-ra a felsőoktatásban működő tehetséggondozás hivatalos formájaként hivatkozott, és rámutatott arra, hogy egy ilyen megmérettetésen való részvétel lehetőséget teremt a magyar egyetemi képzésrendszerből való kiemelkedésre, hiszen a hallgatók csupán 2-3%-a szerepel ezen a konferencián. Ezt követően az őszi félév Legkreatívabb Oktatója a TDK kedvező velejáróihoz sorolta a dolgozatnál támogatást nyújtó konzulens „megtartásának” lehetőségét a Projektfeladat I-II. teljesítéséhez, továbbá az értékes pontokat, amelyeket többek között mesterképzésre való jelentkezésnél és a különböző pályázatoknál (pl. Erasmus) számíthatnak be. Azonban az eredményes munka mögött sok erőfeszítés áll, ezt támasztják alá a felvázolt feladatok: témaválasztás és konzulens mihamarabbi keresése mellett a kutatási cél és terv kijelölése, amelyeknek fontos állomásai a módszertan meghatározása, az adatgyűjtés, az elemzés és értékelés (javaslattétel), majd pedig az eredmények (digitális) papírra vetése, végül egy prezentáció elkészítése. Az első szakasz zárásaként néhány hasznos tanácsot említett a tanár úr a Projektfeladat II. tárgy dolgozatainak konferenciakompatibilissé konvertálásával kapcsolatban.

Ezután a szót a korábbi évek GTK-s TDK-résztvevői kapták meg. Czire Ráhel Orsolya, Márton Anna és Szabó Zoé Júlia rövid beszámolóikban beszéltek a kutatásaik területeiről és a kiváló eredményeikről, ezáltal egy más szemszögből alátámasztva és gazdagítva az eddig elhangzott tényeket. Személyes élményeik és tapasztalataik rövid bemutatása nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy könnyebben érthető és átérezhető legyen az ötleteléssel és kihívásokkal teli kezdettől a prezentáció befejező diájáig tartó folyamat menete.

A Tudományos Diákköri Konferencia tájékoztatója során a jelenlévők egy QR-kódon keresztül elektronikusan tehettek fel kérdéseket, amelyeket az előadás zárásaként Bedzsula Bálint egytől-egyig készségesen megválaszolt, valamint megosztotta azt a weboldalt, ahol a TDK-hoz kötődő egyéb információk is megtalálhatók.

Nem maradt más hátra, mint hogy arra biztassunk mindenkit, hogy bátran jelentkezzen egy oktatónál TDK-szereplési szándékával, és induljon el egy olyan úton, amelynek lelkiismeretes és kitartó végigjárásának eredménye a szakmai és idegennyelvi fejlődésen, jövedelemszerzésen, illetve új kapcsolatok építésén túl az a dicsőség és elismerés, amit saját magának, konzulensének és nem utolsó sorban az ELTE GTK számára vív ki nem mindennapi teljesítményével. TDK-ra készülők, gyülekező!

Fotók: Kabácij Flórián György