Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

A GTK-n Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra állami ösztöndíjas, illetve önköltséges teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató akkor pályázhat, ha jelenlegi vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett, és legalább 55 kreditet megszerezett, továbbá a képzésén a GTK az anyakara.

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj a 2023/2024. tanévre, egy teljes tanévre, azaz 10 hónap időtartamra nyerhető el, havi összege 40.000 Ft.

A GTK-n legfeljebb 31 hallgató nyerhet ösztöndíjat (22 fő alapképzésen és 9 fő mesterképzésen tanulmányokat folytató hallgató).

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra szóló pályázat 2023. július 3. 8:00 óráig nyújtható be a Neptunon keresztül az „Ügyintézés/Kérvények” menüpontban található „Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj - 2023/24” c. kérvényen.

A pályázaton nem kerül ösztöndíjra felterjesztésre, aki az alábbi részletes feltételek szerinti súlyozott tanulmányi átlaga alapján legalább 4,00 átlagot nem érte el és aki a 2022/2023. tanév II. félévében felvett minden tantárgyát 2023. július 2-ig nem teljesítette. A pályázat során a tanulmányi eredmény mellett a nyelvismeretért, szakmai, tudományos, közéleti, közösségi, sport, vagy egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenységért szerezhetők a pályázók rangsorolásához pontok. (Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya a tanév során megszűnik vagy szünetel, az ösztöndíjra jogosultságát a még nem folyósított ösztöndíjra elveszti.)

A pályázat további részletes feltételeit (így pl. a pontszerző tevékenységek, a pályázat benyújtása és az igazolások módját és feltételeit, a pontozás és a rangsorolás szabályait) az alábbi dokumentum tartalmazza.

 

Cím Módosítva
Pályázati felhívás 2023/2024. tanév 2023.06.01.