Megalakult az ELTE gazdaságtudományi szakkollégiuma

Verebics Ilka | 2021.06.11.
Megalakult az ELTE gazdaságtudományi szakkollégiuma
Udvardy Csanád, az ELTE Navratil Ákos Szakkollégiumának elnöke. A csapata számtalan programmal, műhelymunkával, workshoppal készül, és várja a tagok jelentkezését. Csanáddal saját motivációiról, a Szakkollégium programjairól és a jelentkezés feltételeiről beszélgettünk.

– Mi motivált, amikor úgy döntöttél, hogy koordinálod az alapítási folyamatot, és a jövőben vezetői feladatot vállasz?

Az osztrák egyetemi éveim során ért először az a megtiszteltetés, hogy különböző diákközösségekben tagi, vezetői, végezetül pedig alapító szerepet tölthettem be. Külföldön végzett tanulmányaim alatt tudatosult bennem, hogy egy megfelelően koordinált hallgatói kezdeményezés milyen kiterjedt szakmai és személyes tudáspalettával képes felvértezni tagjait.

Az egyetemi jelentkezésem során már kezdett világossá válni számomra, hogy valami maradandót szeretnék alkotni az intézmény berkein belül. Egy olyan entitást, ami a hallgatói kiválóság, az ELTE kapuin túlmutató fejlődésének színtereként képes operálni, ahol egy mikroközösséget építve tudják az „eltések” egymást támogatni, többek között kollektív, illetve egyéni céljaik megvalósításában.

Eleinte egy Magyarországon egyedülálló diákszervezet koncepciója kezdett körvonalazódni a fejemben, majd a HÖK-be való csatlakozásom alkalmával fedeztem fel a szakkollégiumot mint lehetséges alternatívát. Az alapkövek lerakása már a tavalyi évben megkezdődött, azonban a folyamat a pandémiás helyzet okozta nehézségek következtében felfüggesztésre került. Mivel itt is egy rendkívül demokratikus, hallgatóközpontú szakmai közösség állt a középpontban, amely a diákság mindennemű kibontakozásának szeretne utat engedni, úgy gondoltam, hogy az ötleteimmel, valamint tapasztalatommal megfűszerezve egy valóban páratlan szervezet megteremtésére nyílhat lehetőség. Ennek tudatában fogtam neki a csapat összefogásának, menedzselésének, majd az ötletek megvalósításának, valamint a szakkollégium megalapításába. 

A NÁSZ elnökeként, alapítójaként egy fantasztikus és valóban kivételes kezdeményezésnek lehetek szerves része, amelynek létrehozásában, formálásában, irányvonalának meghatározásában is aktív szerepet vállalok. Mindezt egy rendkívül támogató környezetben, kiváló hallgatók és oktatók társaságában.

– Milyen kurzusokat, workshopokat terveztek a jövőre nézve?

Alapvetően egy három pilléren nyugvó konstrukcióról beszélhetünk. A jövendőbeli szakkollégisták tetszőleges műhelykurzusok, tréningek, valamint konferenciák közül választhatnak majd. Alapvetően a pénzügy, a számvitel, a menedzsment és a marketing területeiről, amelyek során releváns, az egyetemi képzésen túlmutató szakmai tudásra és kompetenciákra tehetnek szert. Tréningstruktúrát tekintve megtalálható az egész szemesztert átívelő üzleti terepmunka, a két-három alkalomra felosztott gazdasági problémára összpontosító foglalkozás, valamint a rövidebb eszmecserék is. Ezenkívül többféle esettanulmány, vetélkedők és külsős üzleti partnerek által biztosított képzések bővítik a szakkoli arzenálját.

– Kiknek a jelentkezését várjátok, és milyen feltételekkel lehet bekerülni?

A szakkollégium célja a gazdaságtudományok iránt érdeklődő legkiválóbb hallgatók összegyűjtése és készségeik fejlesztése. Ennek megfelelően a potenciális szakkollégista jellemvonásai közé tartozik többek között a tanulmányok alatt tanúsított eredményesség, kíváncsiság, ambíció és problémamegoldó készség. Rendkívül fontos, hogy a hallgató csapatjátékos legyen, hiszen egy dinamikusan fejlődő közösség tagja lesz, amelynek az átható szakmaiságon túl a különböző csapatösszefogást erősítő összejövetelek is a szerves részét képezik. 

A szakkollégiumi felvétel egyebek mellett egy B2-es komplex nyelvvizsgát ír elő. Első körben a jelentkezőnek az önéletrajz és a motivációs levél mellett ezt a dokumentumot kell csatolnia. A pályázat egy esettanulmány megoldásával válik teljessé, amellyel a hallgatók logikus, komplex és átfogó gondolkodására vagyunk kíváncsiak. Ezt követően egy interjú következik, ahol a diákok motivációjáról és céljairól szeretnénk többet megtudni. 

– Milyen előnyökkel jár, ha valaki tagja egy szakkollégiumnak?

A szakkollégiumi tagság átfogó fejlődésre ad lehetőséget az élet különböző területein. A szervezet magas szintű szakmai előremozdulási lehetőséget biztosít a különböző programok, kurzusok, valamint a közösség által. A tehetséggondozáson kívül kötelességünknek tartjuk a diákok felkészítését a munkaerőpiac adta nehézségekre, kellő társadalmi szerepvállalás mellett. 

A szervezethez való tartozás során egy valós kompetencia-tárház nyílik meg a tagok előtt. A csapatkollaboráció, önismeret, soft-skillek erősítésén túl lehetőséget biztosítunk a saját ötletek megvalósítására, teljes felelősségvállalás mellet. Ez a mikroközösség az autonóm szerepvállalás színtere, ahol akár életre szóló barátságok is formálódhatnak. 

– Miben rendhagyó a NÁSz?

Az általános szakmai irányelvek, valamint az akadémiai utánpótlás megteremtése mellett a NÁSz egyik határozott céljaként tűzte ki, hogy segítse a gazdaságtudományok iránt érdeklődő fiatalok szakemberré válásának folyamatát. Mindezt egy gyakorlatorientált környezetben, elismert ipari szereplők támogatásával, annak érdekében, hogy az általános üzleti életben való szakmai jártasság kialakításával érdemi utánpótlást biztosítson az üzleti szféra számára. Ezzel egy olyan tapasztalat és problémamegoldás útján szerzett tudáshalmazt kíván a hallgatók kezébe adni, ami a való élet kérdéseinek megválaszolásánál, üzleti problémáknál is alkalmazható. 

– Végezetül mit üzennél a még bizonytalan hallgatóknak, vagy azoknak, akiknek esetleg idén mégsem sikerülne felvételt nyerni a tagok sorába?

A jelenetezés elmulasztásával a diákok az átfogó szakmai fejlődés, egy testhezálló állás vagy akár egy életre szóló barátság kialakulásának lehetőségét mulaszthatják el. A szakkollégium értéket hivatott teremteni. Ennek a folyamatnak a részesei minőségi tudásra, illetve versenyelőnyre tehetnek szert.

Arra bíztatnám azokat a diákokat, akiknek nem sikerül idén felvételt nyerni, hogy használják ki ezt az évet önmaguk fejlesztésére, és erősítsék azt az alkotóelemet, ami az idei pályázatuk során hiányzott. Ezután örömmel meghallgatjuk őket újra a következő év kiválasztási folyamatának során, és remélhetőleg a későbbiekben csapattagként köszönthetjük majd őket is. Ezenkívül semmiképpen se hagyják ki a nyitó konferenciáinkat, amik minden hallgató számára látogathatók lesznek. Itt nemcsak a csapattal ismerkedhetnek meg, de kiváló szakemberek tapasztalatiból is meríthetnek.

Kövessétek a NÁSz-t az új Facebook-oldalukon, ahol naprakész információt szerezhettek a szakkollégiumi programokról, kulisszatitkokról! Amennyiben kérdés merülne fel bennetek a szervezet működésével vagy a jelentkezéssel kapcsolatban, akkor bátran forduljatok hozzájuk az info@nasz.elte.hu e-mail címen.

Az NÁSz, valamennyi ELTE-s hallgató jelentkezését várja. A felvételi feladatot itt tudod megtekinteni, aminek a leadási határideje 2021.07.04.